Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

MPO vydalo komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., která řeší OZE do 50 kW

MPO vydalo komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., která řeší OZE do 50 kW

Profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb upozorňuje na komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, které vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/komentovane-zneni-vyhlasky-c–114-2023-sb—277095/