Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nabídka vzdělávacích programů

Nabídka vzdělávacích programů

A. Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2014:

22. 1.2014 Zásady navrhování ochrany staveb před nežádoucím působení vody podle nové směrnice
(Ing. Luboš Káně, ČHIS-ČSSI)
18. 2.2014 Zelená úsporám – zateplovací systémy, vady a zkušenosti, normy a nové trendy
(Mgr. Jiří Půlpytel, BASF)
11. 3.2014 Poruchy, sanace a diagnostika stavebních konstrukcí navazuje na přednášku z 05/2013
(Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.)
8. 4.2014 Katastr nemovitostí 2014 po rekodifikaci občanského práva
(Ing. Naděžda Vitulová, ředitelka Katastrálního úřadu Brno-město)
13. 5.2014 Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě
(JUDr. Alena Banyáiová, CSc., Advokátní kancelář Praha 2)
5.-6.6.2014 „19. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2014 na téma “Školství a město“
(přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory)

B. Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2014 formou e-learningového studia:

4.2.-4.3.2014 Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti
lektor: Ing. Mgr. David Jedinák
4.3.-1.4.2014 Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb
lektor: JUDr. Alena Banyáiová, CSc.
1.4.-6.5.2014 Nákladové řízení stavebních zakázek
lektor: Ing. Pavel Jedinák
6.5.-27.5.2014 Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb
lektor: Ing. Mgr. David Jedinák
27.5.-17.6.2014 Základy rozpočtování s využitím informačních technologií
lektor: Ing. Jiří Zábranský

19. 12. 2013