Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nabídka vzdělávacích programů ČKAIT OK KV na období září - prosinec 2014 formou e-learningového studia

Nabídka vzdělávacích programů ČKAIT OK KV na období září - prosinec 2014 formou e-learningového studia

Nabídka vzdělávacích programů ČKAIT OK KV na období září - prosinec 2014 formou e-learningového studia

V rámci úsporných opatření jsme byli nuceni přistoupit k tomu, že Vám nebudeme zasílat pozvánky na jednotlivé semináře, pořádané OK ČKAIT, OP ČSSI a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary, pokud o ně nepožádáte.
Ve spolupráci se společností Building & Law, spol. s r.o. jsme sestavili zvláštní nabídku seminářů, které budou probíhat e-learningovou formou studia v rámci projektu „Další vzdělávání a zvyšování právního povědomí pracovníků ve stavebnictví v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.1.07/3.2.12/04.0009“ Vždy na začátku a na konci zhruba měsíčního období proběhne tutoriál (společné setkání) zájemců o tyto kurzy, ale jinak bude výuka probíhat on-line na internetu. Žádáme Vás, abyste označili svůj zájem - případně nezájem o níže uvedené semináře a zaslali nám tuto nabídku zpět (poštou, faxem, e-mailem). Kromě toho je nutné, abyste se přihlásili přímo on-line přihláškou na webových stránkách pořadatele - firmy Building & Law, spol. s r.o. = www.buildinglaw.eu . Semináře se konají v Krajské knihovně (počítačová učebna nebo společenský sál) – informace k ukončení budou podány vždy od 14.00 do 15.00 hodin, informace k zahájení nového kurzu od 15.00 do 16.00 hodin.
Podrobnější informace k této formě vzdělávání najdete na www.buildinglaw.eu.

(označte zvolenou variantu)

9.9.- 30.9.2014 Metody oceňování nemovitostí a jejich ano ne
aplikace ve stavebnictví lektor: Ing. Petr Ort, Ph.D.

30.9.- 21.10.2014 Právo duševního vlastnictví - autorská ano ne
práva ve stavebnictví lektor: Mgr. Ing. David Jedinák

21.10.- 18.11.2014 Využití moderních informačních systémů ano ne
ve stavebnictví lektor: Ing. Miroslav Novotný

18.11.- 9.12.2014 Právní minimum autorizovaných osob ano ne
činných ve výstavbě lektor: Mgr. Daniela Bartáková

Jméno, příjmení …………………………………………

Adresa………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………e-mail: …………………………………………..

Kontakt pro odeslání:
1. OK ČKAIT, Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary
2. telefon – fax: 353 234 634
3. e-mail: karlovyvary@ckait.cz

18. 08. 2014