Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2009

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2009

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2009 . 1. 2009 „Závažné technologické přestupky při provádění dodatečného zateplení panelových budov – zkušenosti z praxe“ Ladislav Linhart, vývojový pracovník . 2. 2009 „Vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb“ ………………………………. . 3. 2009 „DPH u staveb – snížená sazba u staveb pro sociální bydlení“ …………………………………… . 4. 2009 „Navrhování pasivních domů“ ………………………………….. . 5. 2009 „Energetické předpisy ve vztahu ke stavbám“ …………………………………… . 6.2009 „Konstrukční detaily a neprůvzdušnost pasivních domů“ ……………………………… 12. 6. 2009 „14. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007 na téma – Sportovní stavby a město“ přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory
09. 10. 2008