Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2017

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2017

Nabídka vzdělávacích programů na období leden - červen 2017

V rámci úsporných opatření jsme byli nuceni přistoupit k tomu, že Vám nebudeme zasílat pozvánky na jednotlivé semináře, pořádané OK ČKAIT, OP ČSSI a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary, pokud o ně nepožádáte. Sestavili jsme nabídku seminářů, které budeme pořádat od ledna do června 2017. Žádáme Vás, abyste označili svůj zájem - případně nezájem o níže uvedené semináře a zaslali nám tuto nabídku zpět (poštou, faxem, e-mailem). Pozvánky na Vámi vybrané semináře Vám pak zašleme vždy v předstihu cca 1 – 2 měsíců před datem konání, nově je také najdete na našich webových stánkách www.ckait.cz pod odkazem termínová listina – Karlovy Vary, kde bude možné se také přihlásit na konkrétní seminář.
(označte zvolenou variantu)

19. 1.2017 Smlouvy ve výstavbě ano ne
přednášející: JUDr. Alena Bányaiová, CSc., AK Praha

22. 2.2017 Sanace zateplovacích systémů, terasy a balkony ano ne
se zárukou 12 let, sanace zdiva a betonu
přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Petr Obraz, BASF ČR

9. 3.2017 Problematika vybraných způsobů namáhání železobet. ano ne
prvků a jejich posouzení dle EN a moderní způsob
výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení
přednášející: Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna, IDEA RS, s.r.o.

4. 5.2017 Velká novela stavebního zákona ano ne
přednášející: JUDr. Vladimíra Sedláčková, odbor
stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj

23. 5.2017 Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí ano ne
v rámci bytové a občanské výstavby
přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ing.arch.Bc.
Petr Hejtmánek, FS ČVUT Praha

9. 6. 2017 „22. Mezinárodní konference městské inženýrství ano ne
Karlovy Vary 2017 na téma “Městský inženýr - městský architekt“
přednášející: zástupci ČKAIT a ČSSI, VBI, Saské, Bavorské a Slovenské inženýrské komory

22. 6.2016 Navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihel. ano ne
systému HELUZ – nové trendy a poznatky
přednášející: Ing. Zdeněk Kobza, Ing. Pavel Heinrich, HELUZ, cihlářský průmysl, v.o.s.

Jméno, příjmení …………………………………………

Adresa………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………………………………e-mail: …………………………………………..

Kontakt pro odeslání:
1. OK ČKAIT, Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary
2. telefon – fax: 353 234 634
3. e-mail: karlovyvary@ckait.cz

02. 01. 2017