Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008

Nabídka vzdělávacích programů na období září - prosinec 2008 V rámci úsporných opatření jsme byli nuceni přistoupit k tomu, že Vám nebudeme zasílat pozvánky na jednotlivé semináře, pořádané OK ČKAIT, OP ČSSI a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary, pokud o ně nepožádáte. Sestavili jsme nabídku seminářů, které budeme pořádat od září do prosince 2008. Žádáme Vás, abyste označili svůj zájem - případně nezájem o níže uvedené semináře a zaslali nám tuto nabídku zpět (poštou, faxem, e-mailem). Pozvánky na Vámi vybrané semináře Vám pak zašleme vždy v předstihu cca 1 – 2 měsíců před datem konání. (zakroužkujte zvolenou variantu) 16. 9. 2008 „Vyhodnocení priorit a výstupy koordinace ano ne bezpečné práce v českém stavebnictví“ Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc., předseda Společnosti stavebních koordinátorů ČSSI, Praha 14.10 2008 „Stavební zákon – negativní dopady do praxe“ ano ne Ing. Hana Šikolová, vedoucí oddělení stavebního řádu, Odbor regionálního rozvoje, KÚ Karlovy Vary 11.11. 2008 „Zavádění Eurokódů pro navrhování ano ne stavebních konstrukcí“ 1. EC 2 Betonové konstrukce Prof. Ing. Jaroslav Procházka, FS ČVUT 2. EC 5 Dřevěné konstrukce Doc. Petr Kuklík , FS ČVUT 25.11.2008 „Zásady pro projektování k využití energie ano ne z obnovitelných zdrojů“ Marek Bezouška, Viessmann, spol. s r.o. Jméno, příjmení ………………………………………… Adresa …………………………………………………………………………………………. Telefon ……………………………………e-mail: ………………………………………….. Kontakt pro odeslání: 1. OK ČKAIT, Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary 2. telefon – fax: 353 234 634 3. e-mail: ckait@iol.cz; ceska.komora@iex.cz
02. 06. 2008