Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nařízení EU pro výstavbu sítí elektronických komunikací - seminář

Nařízení EU pro výstavbu sítí elektronických komunikací

Termín konání:
25.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

 Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Předmětem přednášky bude seznámení s novým nařízením EU, které bude nově regulovat vybrané procesy spojené s výstavbou sítí elektronických komunikací, jejímž cílem je usnadnit a zrychlit výstavbu těchto sítí. Nové nařízení bude mít dopad do více právních předpisů než aktualizovat znění zákona 194/2017, zákona 416/2009 a to zejména do prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu a technických norem.

Program:
  1. Současné právní prostředí ČR a EU.
  2. Historický kontext „Nařízení GIA“.
  3. Seznámení s aktuálním zněním dokumentu.
  4. Předpokládané dopady „Nařízení“ na proces výstavby EK.
  5. Diskuse
Přednášející:

Ing. Jiří Kliner  a Bc. Michal Manhart

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 25042024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014969 Ing. Petr Majner
2 0014606 Ing. Radek Kratochvíl Ph.D.
3 0014377 Richard Kafka
4 0005446 Ladislav Novotný
5 1301051 Ing. Jaromír Červenka
6 0004581 Ing. Vladimír Pešek
7 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
8 0602811 Ing. Petr Kovanda
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba