Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nařízení o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí

Nařízení o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu z 29. dubna 2024 č. 2024/1309 se má zjednodušit a urychlit budování sítí elektronických komunikací a zajistit dostupnost a konektivitu s velmi vysokou kapacitou pomocí pevného i bezdrátového připojení.

Digitální ekonomika má pomáhat proti sociální nerovnosti, zajistit přístup ke službám a zároveň poskytnout příležitost uplatnění fyzických i právnických osob v soukromém i veřejném sektoru podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1972 do všech evropských domácností a do všech obydlených oblastí včetně řídce obydlených.

Sdílení sítí a nediskriminační přístup k jejich využití pro poskytovatele služeb je předmětem změny, kterou by národní legislativy měly reflektovat včetně zajištění transparentních cen za přístup ke stávající infrastruktuře a jejímu využití. Informace pro operátory o budování infrastruktury umožní koordinaci stavebních prací s využitím dostupných optických vláken.

20. 05. 2024