Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Národní plán obnovy – výzvy MPO

Národní plán obnovy – výzvy MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v zájmu rozšiřování metody BIM připravilo podpory pro dodavatelskou sféru. Aktuálně jsou vypsané níže uvedené výzvy, které podporují mimo jiné aktivity BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.


I. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele je připraveno 1,5 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Příjem žádostí do: 16. 9. 2022 23:59:59.

Podporované subjekty: Malé a střední podniky (MSP), Velké podniky (VP)

Míra podpory: Dotace je poskytována dle platné regionální mapy podpory

Výzva: Digitální podnik – 1. výzva


I. výzva Virtuální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele je připraveno 600 milionů korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Příjem žádostí do: 16. 9. 2022 23:59:59

Podporované subjekty: Malé a střední podniky (MSP), Velké podniky (VP)

Míra podpory: 20–40 % (dle velikosti podniku)

Výzva: Virtuální podnik – 1. výzva