Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb

Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb

…vzdělávací program ve stavebním oboru, dotovaný finančními prostředky Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy, připravovaný Nadací ABF, pro účastníky zdarma…

Výuku tvoří základní modul, který si klade za cíl zlepšit především hard and soft a jazykové dovednosti. Výuka bude probíhat každou středu od 8.45 – 13.30 hod, v Domě ABF na Václavském náměstí 833/31 v Praze:

 • Pracovní pohovor, 23. 10. 2013
 • Zřízení IČ/založení firmy, 30. 10. 2013
 • Stavební zákon - novinky, 6. 11. 2013
 • Stavební zákon – dokumentace staveb, její projednání, schvalování, 13. 11. 2013
 • Prezentační dovednosti, 20. 11. 2013
 • Tvorba PPT prezentace, 27. 11. 2013
 • Finanční řízení – vazba na účetnictví a daně, 4. 12. 2013
 • Občanský zákoník, 11. 12. 2013
 • Online marketing - sociální sítě, 18. 12. 2013
 • Microsoft Office I., 8. 1. 2014
 • Microsoft Office II., 15. 1. 2014
 • Timemanagement, 22. 1. 2014
 • Téma dle vlastního výběru, 29. 11. 2014
 • Tvorba rozpočtů a kalkulací, 5. 2. 2014
 • Zelená úsporám, 12. 2. 2014
 • Téma dle vlastního výběru, 19. 2. 2014
 • Veřejné zakázky, 26. 2. 2014

Součástí výuky budou také hodiny nepovinné anglické konverzace, která bude probíhat před jednotlivými přednáškami.

Nástavbový modul umožní posluchačům rozšířit si dosavadní kvalifikaci a to například v podobě přípravných kurzů na autorizační zkoušky u České komory autorizovaných inženýrů a techniků, České komory architektů, tak také kurzu navrhování pasivních domů, který může sloužit jako příprava pro získání certifikátu „Certified European Passive House Designer“ apod. Termíny konání těchto kurzů budou individuálně dohodnuty se zájemci.

Projekt je určen pouze pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené nebo vracející se z mateřské/rodičovské zpět do práce (do dvou let do ukončení) a osoby vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh práce, rodiče samoživitelé s dětmi (do 15 let věku dítěte), kteří mají trvalé bydliště v Praze nebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. města Prahy.
Doporučujeme účast pouze osobám se SŠ či VŠ vzděláním, účast na všech přednáškách není povinná.

Pro rodiče, kteří nemají možnost hlídání po dobu účasti na vzdělávacích akcích, bude v domě ABF otevřen dětský koutek.

Více informací na www.stavebniakademie.cz, nebo na e-mailu: prokopova@abf-nadace.cz

Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

01. 10. 2013