Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu - Webinář

Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu - Webinář

Změny v oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření dle revid. ČSN 73 0601 s platností od 1. 10. 2019.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., FS ČVUT

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
8. 12. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

MÍSTO KONÁNÍ: Online

 

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Poznámka: Svoji neúčast - odhlášení proveďte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 7. 12. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
110
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
2 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
3 1302453 Ing. Roman Jelínek
4 1202009 Ing. Pavel Svoboda
5 0014486 Ing. Michal Netík
6 1200636 Ing. Karel Grabovský
7 1202172 Ing. Pavel Michálek
8 1201121 Ing. Zdeněk Kristek
9 1202261 Ing. Petr Pohl
10 1201761 David Půček
11 1200717 Ing. Roman Augustin
12 1202217 Ing. František Valíček
13 1201231 Ing. Luděk Ježek
14 1005009 Ing. Tomáš Reli
15 1202327 Ing. Jaromír Lavička
16 1201412 Marek Čecháček
17 1201274 Ing. Ivo Klíč
18 1200383 Ing. Zdeněk Březa
19 1202085 Ing. Šárka Kočnarová
20 1200656 Alois Večeřa
21 1201057 Ing. Milan Ošťádal
22 1201690 Ing. Radovan Mikula
23 1202298 Petr Jonáš
24 1201922 Ing. Jan Spurný
25 1200410 Ing. Jiří Ruprecht
26 1201977 Ing. Jiří Dostál
27 1202277 Ing. Jan Virgl
28 0014385 Ing. Miroslav Filip
29 1200129 Ing. Jiří Otrusina
30 1202244 Ing. Filip Rajhel
31 1202221 Ing. Martin Kopečný
32 1201437 Ing. Aleš Hanák
33 1200996 Bc. Ladislav Nejedlý
34 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
35 1201262 Ing. David Ondra
36 1201219 Ing. Radovan Hošek
37 1201887 Ing. Marek Rýznar
38 1201831 Ing. Dušan Gadas
39 1201553 Miroslav Kouřil
40 1200037 Ing. Jiří Vítek
41 1201960 Ing. Otakar Spáčil
42 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
43 1200589 Ing. Bronislav Hostaša
44 1202310 Ing. Marek Pavel
45 1200045 Ing. Zdeněk Prokop
46 1201324 Ing. Stanislav Pecha
47 1201339 Ing. Miroslav Lužný
48 1201169 Miloslav Svozil
49 1200611 Stanislav Karásek
50 1201992 Petr Padalík
51 0006601 Ing. Vratislav Dočkalík
52 1200720 Ing. Miroslav Novák
53 1200296 Ing. Ivo Hrdlička
54 1103064 Ing. Radek Lipowski
55 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
56 1201311 Ing. Klára Dvořáková
57 1202038 Ing. Antonín Novák
58 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
59 1202075 Ing. Jan Kolář
60 1201689 Kamil Minarovič
61 1200896 Ing. Jiří Motal
62 1201132 Ing. Yvona Hoppová
63 1300816 Ing. Stanislav Julíček
64 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
65 1201635 Roman Vašina
66 1201515 Ing. Kamil Skala
67 0014521 Ing. arch. Jiří Kočí
68 0014217 Ing. Linda Veselá Ph.D.
69 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
70 0401396 Ing. Eva Šenková
71 0102603 Ing. Michael Martin
72 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
73 1200938 Libor Lecián
74 0602056 Ing. Radim Doleček
75 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
76 0602573 Ing. Michal Dostál
77 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
78 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
79 0701594 Ing. Martin Paulus
80 1200854 Ladislav Raušer
81 1301844 Ing. Tomáš Macík
82 1006977 Ing. Tomáš Herman
83 0101974 Vlastimil Vondrys
84 1005944 Ing. Martin Jaroš
85 1100219 Ing. Jiří Pavelka
86 0011953 Ing. Richard Truxa
87 0010052 Ing. František Trčka
88 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
89 0400105 Ing. Jiří Vaněček
90 1102253 Ing. Dušan Kolek
91 1201408 Ing. Martin Dvořák
92 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
93 0011534 Ing. Ondřej Skala
94 1301069 Jiří Vrbík
95 1002628 Lubomír Daníček
96 0005799 Ing. Tomáš Doležal
97 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
98 1201176 Ing. Jiří Zatloukal
99 0010933 Ing. Ivana Fialová
100 0101372 Ing. Petr Moučka
101 0011051 Ing. Zdeněk Verner
102 0011671 Ing. Roman Franěk
103 1201938 Ing. Petr Zachrdle
104 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
105 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
106 1201730 Tomáš Kintr
107 1006004 Ing. Petr Choutka
108 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
109 1003558 Libor Piták
110 1200895 Ing. Jan Bombera
111 0601661 Emil Faltejsek
112 1104010 Ing. David Šotkovský
113 0010196 Josef Marek
114 1200454 Ing. Milan Švábeník
115 1201991 Ing. Lukáš Kovařík