Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění pažících konstrukcí - seminář

Navrhování a provádění pažících konstrukcí

Termín konání:
20.05.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Seminář a webinář bude věnován rozsáhlému tématu náležejícímu oboru Zakládání staveb, a to pažním stavebních jam. Stavební jámy představující nedílnou součást moderní výstavby zejména ve městech, kdy jsou zastavovány komplikované pozemky sousedící se stávající zástavbou, kdy zpravidla ta musí být nejen zajištěna, ale i podchycena, neboť nová zástavba většinou počítá s prohloubením suterénních prostor.

Program:
  • Konstrukční zásady pro pažení stavebních jam,
  • Požadavky na podklady pro návrh pažících konstrukcí,
  • Návrh nejpoužívanějších pažících konstrukcí dočasných i trvalých,
  • Zásady statického posouzení pažících konstrukcí,
  • Návrh monitoringu sledování chování pažících konstrukcí,
  • Významné příklady návrhu a realizací
Přednášející:

Doc. Ing. Jan Masopust CSc.

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 20052024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008594 Ing. Zdeněk Studený
2 0005446 Ladislav Novotný
3 0013010 Ing. Tomáš Parkan
4 0013238 Ing. Jan Bažil
5 0014975 Ing. Martin Blatský
6 0011995 Ing. Marek Žniva
7 0012709 Ing. Jan Pohl
8 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
9 0102112 Ing. Daniel Kadlec
10 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
11 0009777 Ing. Josef Starýchfojtů
12 1007576 Ing. Ivo Korytář
13 0000129 Ing. Libor Pokorný
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba