Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

SEMINÁŘ ZRUŠEN
Název akce: Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontatktních systémů (ETICS)
Termín konání: čtvrtek 26. března 2020 ve 14 hodin
Místo konání: FAST VUT v Brně, Veveří 95
Přednášející: Tým odborníků Cechu pro zateplování budov
Počet kreditů: 1
Přihlášky:
www.ckait.cz, termínová listina
e-m: brno@ckait.cz
tel.: 545 574 310

Termín
Celková kapacita
17
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004315 Ing. Ivana Minářová
2 1004081 Ing. Martin Hlavoň
3 1006023 Jitka Bartošová
4 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
5 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
6 1006447 Bc. Milan Preisner
7 1006897 Bc. Josef Bayer
8 1300054 Ing. Vladimír Jašek
9 1000869 Ing. Hynek Pigl
10 1002168 Ing. Pavel Rohánek
11 1003624 Ing. Eva Cimflová
12 1004424 Ing. Milan Pokorný
13 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
14 1002272 Ing. Jana Sedláčková
15 1004104 Ing. Zdeněk Chlup
16 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
17 1005996 Ing. Dimitr Iškiev