Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) - webinář

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) - webinář

Anotace:

Seminář je zaměřen na navrhování a provádění ETICS, na novelizované a připravované normy a předpisy. Vybrané vady a poruchy vyplývající z nesprávného provedení.  

 

Ing. Pavel Svoboda

„Nové evropské a národní dokumenty pro ETICS “

(Evropské harmonizované normy a pokyny pro ETICS, národní normy a požadavky pro ETICS a jeho součásti, předpisy pro navrhování a provádění ETICS )

 

 Ing. Vladimír Vymětalík, PhD.

„Požární bezpečnost při návrhu a realizaci ETICS“

(praktická řešení požárně bezpečnostních požadavků ČSN 73 0810 při návrhu a provádění ETICS, omezení střídání tepelně izolačních materiálů v místech požárních pruhů)

 

 Mgr. Jiří Půlpytel

„Provádění a kontrola ETICS“

(hlavní zásady správného provádění ETICS, nedostatky a kontrolní činnost)

 

Ing. Jan  Dvořák

„Mechanické připevňování ETICS“

(volba vhodné hmoždinky podle podkladu a typu tepelněizolačního výrobku, navrhování, revize ČSN 73 2902 pro navrhování a použití mechanického upevnění ETICS)

 

Ing. Ivan Řehoř

„Zdvojování ETICS“

(předpoklady, podmínky a hlavní zásady provádění zdvojování ETICS)

 

Místo konání: online

Datum konání: 5.10.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant Ing. Šárka Janoušková, ředitelka IC ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Petr Javorik, Středisko IT ČKAIT, tel: 227 090 218

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Celková kapacita
140
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008878 Zuzana Šmirousová
2 1006698 Jiří Šetina DiS.
3 1006699 Jaromíra Plchutová DiS.
4 0102356 Ing. Dana Brožová
5 1101070 Antonín Šoltys
6 1200070 Ing. Martin Janeček
7 0602816 Ing. Josef Neubauer
8 0014424 Ing. Jiří Hanč
9 0201722 Ing. Jan Setikovský
10 1201632 Ing. Miloš Skácel
11 1200938 Libor Lecián
12 1201976 Ing. Jan Langer
13 1200088 Ing. Václav Podzemný
14 1006672 Ing. Radim Holub
15 1202147 Ing. Jaromír Havlík
16 1201940 Ing. Jakub Jindrák
17 1201524 Ing. Miroslav Jurka
18 1200717 Ing. Roman Augustin
19 1201709 Ing. Libor Šenk
20 1201831 Ing. Dušan Gadas
21 1202075 Ing. Jan Kolář
22 1201231 Ing. Luděk Ježek
23 1200037 Ing. Jiří Vítek
24 1201722 Ing. Marek Krejčí
25 1201795 Ing. Pavel Malenda
26 1202217 Ing. František Valíček
27 1202310 Ing. Marek Pavel
28 1202085 Ing. Šárka Kočnarová
29 1201437 Ing. Aleš Hanák
30 1201390 Václav Můčka
31 1200305 Ing. Vlastimil Jašek
32 1201180 Ing. Ivo Barvíř
33 1301844 Ing. Tomáš Macík
34 1201593 Ing. Ivo Vzatek
35 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
36 0014179 Ing. Martin Másilko
37 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
38 1201920 Ing. Patrik Zdařil
39 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
40 1201288 Ing. Vladimír Skoumal Dr.
41 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
42 0701297 Ing. Monika Baráková
43 0100682 Ing. Pavel Kouba
44 1201992 Petr Padalík
45 0200078 Ing. Jan Cikán
46 1201169 Miloslav Svozil
47 1201272 Ing. Jiřina Bubeníková
48 1005335 Ing. Eva Škrabalová
49 1004057 Ing. Pavel Skřička
50 0011953 Ing. Richard Truxa
51 1005824 Ing. Ondřej Gaudl
52 1006977 Ing. Tomáš Herman
53 1202304 Ing. Rostislav Havránek
54 1201256 Ing. Jaromír Dejl
55 1003833 Ing. Miroslav Procházka
56 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
57 1003558 Libor Piták
58 1200454 Ing. Milan Švábeník
59 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
60 1002168 Ing. Pavel Rohánek
61 1300881 Petr Žůrek
62 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
63 0000786 Ing. Petr Dudík
64 0201442 Martin Vild
65 1104100 Ing. Jiří Němec
66 0010933 Ing. Ivana Fialová
67 0009000 Ing. František Rulík
68 0600324 Ing. Zbyněk Matura
69 1103816 Ing. Jakub Čech
70 0014017 Vratislav Franěk
71 0013976 Ing. Jiří Libecajt
72 1200611 Stanislav Karásek
73 0100385 Václav Mráz
74 1201213 Ing. Radovan Prokeš
75 0004966 Ing. Radovan Barsa
76 0010294 Ing. Petr Škola
77 0013068 Ing. Martin Schneider
78 0010293 Petr Pospíchal
79 0008539 Ing. Jan Hašek
80 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
81 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
82 0013256 Tomáš Kopřiva
83 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
84 0014383 Ing. Radek Pašek
85 0007108 Ing. Helena Okénková
86 0014363 Ing. Lucie Hecová
87 0011203 Ing. Eva Neumannová
88 0011477 Ing. Filip Pavelka
89 0005110 Libor Bula
90 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
91 0011993 Jaromír Šafus
92 0004919 Ing. Petr Unger
93 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
94 0012263 Ing. Radek Šárovec
95 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
96 1301312 Ing. Petr Neradil
97 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
98 0014436 Petr Tomášek DiS.
99 0000570 Ing. Karel Sehyl
100 0202302 Ing. Tomáš Beránek
101 0600913 Ing. Miloš Rouha
102 0200938 Ing. Libuše Pokorná
103 0011251 Ing. Ivana Laštovková
104 0007313 Ing. Stanislav Müller
105 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
106 0010574 Ing. Jiří Jelínek
107 0200697 Zdeňka Barchánková
108 0009312 Ing. Milan Landsman
109 1103860 Ing. Jiří Šafránek
110 0006802 Ing. Petr Pavlíček
111 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
112 0003487 František Čermák
113 0014217 Ing. Linda Veselá Ph.D.
114 0200349 Ing. Jana Cihlářová
115 0102032 Ing. Milan Vávra
116 1201412 Marek Čecháček
117 0013781 Ing. Martin Hulan
118 0009154 Petr Nobilis
119 0100799 Ing. Jiří Bešta
120 0013390 Ing. Ondřej Machek
121 1006963 Ing. Martin Procházka
122 0202196 Ing. Jiří Olejník
123 0002472 Ing. Miloš Bittmann
124 0000235 Ing. Pavel Protiva
125 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
126 1201775 Tomáš Horák
127 0201577 Ing. Josef Rojt
128 0013187 Ing. Petr Chovanec
129 0010455 Ing. Veronika Zamazalová
130 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
131 0201758 Karel Šafrata
132 0014486 Ing. Michal Netík
133 0200434 Ing. Věra Čížková
134 1006964 Ing. Oldřich Procházka
135 0006271 Ing. Libor Mudra
136 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
137 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
138 0200821 Alena Vochová
139 0202084 Ing. Aleš Novotný
140 0002049 Jiří Bretšnajdr
141 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
142 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
143 0014456 Ing. Kateřina Burešová
144 0011424 Martin Padevět