Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) - zrušeno

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) - zrušeno

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KONTAKTNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)", který se koná den 12.11.2020 od 13:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Milan MACHATKA, CSc. Ing. Pavel SVOBODA Ing. Vladimír VYMĚTALÍK, Ph.D. Mgr. Jiří PŮLPYTEL Ing. Jan DVOŘÁK Ing. Ivan ŘEHOŘ Cech pro zateplování budov Seminář je zaměřen na navrhování ETICS včetně jejich dokladování a na jejich provádění s ohledem na novelizované a připravované související normy a dokumenty a na vybrané vady a poruchy vyplývající z nesprávného provedení. Program semináře:

  1. Navrhování ETICS (doklady k výrobku, ověřování vlastností, prohlášení o vlastnostech, dokumentace ETICS, navrhování ETICS)
  2. Nové evropské a národní dokumenty pro ETICS (Evropské harmonizované normy a pokyny pro ETICS, národní požadavky na ETICS a jeho součásti, ČSN 73 2901)
  3. Požární bezpečnost při návrhu a realizaci ETICS (praktická řešení požárně bezpečnostních požadavků ČSN 73 0810 při návrhu a provádění ETICS)
  4. Provádění a kontrola ETICS (hlavní zásady správného provádění ETICS, nedostatky a kontrolní činnost)
  5. Mechanické připevňování ETICS (volba vhodné hmoždinky podle podkladu a typu tepelněizolačního výrobku, navrhování)
  6. Zdvojování ETICS (předpoklady, podmínky a hlavní zásady provádění zdvojování ETICS)

Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 88
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402478 Ing. Jan Toman
2 0402226 Stanislav Vinš