Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování šetrných budov a certifikační systémy - webinář - zrušeno

Navrhování šetrných budov a certifikační systémy - webinář - zrušeno

Přednášející: Ing. Martin Volf, Ph.D., Karolína Dvořáková, MSc., Ing. Marie Nehasilová, Ing. Jiří Tencar, Ph.D.,
Anotace: Šetrné stavby jsou v současnosti sílící téma tak, jak společnost klade větší důraz témata spojená se životním prostředím. Je všeobecně známo, že sektor stavebnictví je zodpovědný za velmi významnou část dopadů lidské činnosti na přírodu. Roste tak potřeba takové stavby umět navrhovat. V rámci semináře se budeme hledat odpovědi na řadu otázek s tím spojených. Liší se běžný přístup k projektování od návrhu udržitelné stavby? Jaká témata jsou podstatná pro české prostředí a jak s nimi při práci projektanta pracovat? Jak se je možné vyhodnotit „šetrnost“ stavby a co to v praxi přináší za výzvy?

Program:

  • 60 minut: Navrhování udržitelných budov – úvod, environmentální parametry budov a principy integrovaného navrhování, svázané a provozní parametry
  • 15 min. přestávka
  • 60 minut: Šetrný návrh prakticky – šetrné, kvalitní a nezávadné vnitřní prostředí, volba materiálů, práce s vodou v budovách, stavby a biodiverzita
  • 15 min. přestávka
  • 60 minut: Certifikační systémy – základní smysl certifikací, rozdíly mezi certifikačními systémy a jejich omezení; obvyklé dotazy investorů a odpovědi na ně
  • 30 min: Diskuze a dotazy

Místo konání: online

Datum konání: 30.6.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín