Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování, výroba a aplikace UHPC - seminář

Navrhování, výroba a aplikace UHPC - seminář

Přednášející: 

prof. Ing. Jiří Kolísko, PhD.,

Ing. David Čítek, PhD., ČVUT v Praze, Kloknerův ústav

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng., ČVUT v Praze

Ing. Martin Kroc, Ph.D.

Ing. Jan Marek 

Ing. Jan Prchal

Anotace: UHPC je moderní, vysoce kvalitní jemný cementový kompozit. Má vysokou pevnost v tlaku a v tahu, zejména pokud jsou ve směsi použity jemné drátky z vysokopevnostní oceli. Má vysokou trvanlivost a odolnost proti vlivům prostředí. Tyto vlastnosti lze úspěšně využít např. při zesilování a spojování stávajících betonových konstrukcí.

Program:

14:30 - 14:45      Zahájení akce Ing. Kroc

14:45 - 15:15      UHPC (definice, vývoj UHPC a legislativa)  prof. Kolísko

15:15 - 15:45     Vlastnosti, zkoušení, podklady pro navrhování UHPC Ing. Čítek

15:45 - 16:15      Projektování staveb z UHPC doc. Vráblík

16:15 - 16:45      Technologie výroby UHPC, prefabrikace Ing. Marek a Ing. Prchal

16:45 - 17:15     Příklady aplikací UHPC, technologie 3D tisku Ing. Prchal a Ing. Čítek

17:15 - 17:45      Diskuse a dotazy

17:45                   Zakončení

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 26.9.2023

Čas konání: 14.30 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 26092023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013192 Ing. arch. Ondřej Šetka
2 0009146 Tomáš Náhlovský
3 0002494 Ing. Pavel Sýkora
4 0009551 Ing. Vítězslav Novák
5 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
6 0013852 Ing. Jan Borový
7 0000060 Ing. Milan Komínek
8 1400613 Ing. Lukáš Dvořáček
9 0013516 Ing. Radek Hájek