Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných konstrukcí ze systému společnosti XELLA - seminář

Navrhování zděných konstrukcí ze systému společnosti XELLA - seminář

Anotace:
Seminář je zaměřen především pro projektanty, stavbyvedoucí a přípraváře výroby.
Přednáška je zaměřena na navrhování svislých a vodorovných konstrukcí a vhodné typy produktů ze systému Ytong pro konkrétní typy nejčastějších projektů. Seminář bude zaměřen na ukázky návrhu rodinného a bytového domu.
Celý výrobní program firmy XELLA je při své robustnosti a vynikajících tepelných vlastnostech komponentní, tudíž umožňuje velikou variabilitu a hlavně možnost případné ruční práce svépomocí.
Na semináři bude představeno použití sloupových tvárnic, vyzděných obvodových stěn a příček YTONG včetně nadpraží, stropy YTONG, střechy YTONG, schodiště YTONG, systémového komínu, omítek, včetně detailů zpracování a zapracování.
Součástí semináře je představení nových výrobků, technických detailů včetně jejich správného použití a zkušeností z realizovaných staveb.

Program: 
9:00  -    9:10    Uvítání, zdůvodnění volby téma
9:10  -    9:50    Řešení Xella pro bytové domy - velkoformátové zdění, sortiment
9:50  -  10:20    Řešení Xella – výhody a přednosti, akustika, statika, služby
10:20 - 10:30    Přestávka
10:30 - 10:50    Střechy v systému Ytong - výhody, přednosti, návrh řešení, detaily
10:50 - 11:15    Multipor- zdravé zateplování- návrh řešení, služby
11:15 - 11:30    Povrchové úpravy
11:30                Diskuze a ukončení semináře

Místo konání: Zlín, Interhotel Zlín, náměstí Práce 2512
Termín:          úterý 1. listopadu 2022 od 9.00 hodin
 

Akreditace CŽV ČKAIT: Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Organizační garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Pro členy ČKAIT a studenty středních a vysokých odborných škol je vstup zdarma.
Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn částkou 500 Kč.
Pro nečleny ČKAIT je vstup zpoplatněn částkou 800 Kč.
Částku uhraďte na účet komory 109270792/030, variabilní symbol je datum akce, do poznámky napište: OK Zlín + jméno účastníka. 

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301255 Ing. Rostislav Bajza
2 1302244 Ing. Tomáš Ruth
3 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
4 1301591 Milan Melichařík
5 1302471 Ing. Pavel Darebníček
6 1301548 Ing. Viktor Dynka
7 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
8 1300252 Ing. Vlastimil Číhal
9 0701557 Lukáš Krejsar BA(Hons)
10 1300018 Ing. Přemysl Škuta
11 1005832 Ing. Karel Marek
12 1301687 Ing. Jan Sedláček