Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb-seminář

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb-seminář

Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Anotace: Zděné konstrukce stále představují stále velmi užívanou stavební technologii. Pro navrhování staveb je podstatné znát nejen současné materiály, zdící prvky a normové postupy, ale i fungování zděných konstrukcí ve spojení s dalšími částmi stavby, jako jsou základy, stropní a střešní konstrukce. Seminář je zaměřen na navrhování, modelování, výpočty a detaily zděných staveb od těch jednoduchých a jednopodlažních po stavby vícepodlažní z různých druhů cihel.

Program:

  1. Stručný přehled současných materiálů pro zdivo
  2. Přehled o návrhu nosných stěn včetně eurokódu 6
  3. Přehled o provádění zděných konstrukcí
  4. Navrhování a konstrukce jednopodlažních a halových zděných objektů
  5. Navrhování, konstrukce a detaily nízkopodlažních zděných objektů
  6. Navrhování a výpočty vícepodlažních zděných objektů

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 31.1.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 31012022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 25.1.2022

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007193 Ing. Jiří Sedlář
2 0009637 Zdeněk Dupal
3 0012669 Michal Ort
4 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
5 0008455 Ing. Zdeněk Čečil