Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb-seminář

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb-seminář

Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Anotace: Zděné konstrukce stále představují stále velmi užívanou stavební technologii. Pro navrhování staveb je podstatné znát nejen současné materiály, zdící prvky a normové postupy, ale i fungování zděných konstrukcí ve spojení s dalšími částmi stavby, jako jsou základy, stropní a střešní konstrukce. Seminář je zaměřen na navrhování, modelování, výpočty a detaily zděných staveb od těch jednoduchých a jednopodlažních po stavby vícepodlažní z různých druhů cihel.

Program:

  1. Stručný přehled současných materiálů pro zdivo
  2. Přehled o návrhu nosných stěn včetně eurokódu 6
  3. Přehled o provádění zděných konstrukcí
  4. Navrhování a konstrukce jednopodlažních a halových zděných objektů
  5. Navrhování, konstrukce a detaily nízkopodlažních zděných objektů
  6. Navrhování a výpočty vícepodlažních zděných objektů

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 31.1.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 31012022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 25.1.2022

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 63
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007193 Ing. Jiří Sedlář
2 0009637 Zdeněk Dupal
3 0012669 Michal Ort
4 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
5 0008455 Ing. Zdeněk Čečil