Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb-webinář

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb-webinář

Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Anotace: Zděné konstrukce stále představují stále velmi užívanou stavební technologii. Pro navrhování staveb je podstatné znát nejen současné materiály, zdící prvky a normové postupy, ale i fungování zděných konstrukcí ve spojení s dalšími částmi stavby, jako jsou základy, stropní a střešní konstrukce. Seminář je zaměřen na navrhování, modelování, výpočty a detaily zděných staveb od těch jednoduchých a jednopodlažních po stavby vícepodlažní z různých druhů cihel.

Program:

  1. Stručný přehled současných materiálů pro zdivo
  2. Přehled o návrhu nosných stěn včetně eurokódu 6
  3. Přehled o provádění zděných konstrukcí
  4. Navrhování a konstrukce jednopodlažních a halových zděných objektů
  5. Navrhování, konstrukce a detaily nízkopodlažních zděných objektů
  6. Navrhování a výpočty vícepodlažních zděných objektů

Místo konání: online

Datum konání: 31.1.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 31012022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 30.1.2022

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Termín
Celková kapacita
387
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 1
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 1006349 Ing. Michal Suchna
3 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
4 1302143 Václav Hladil
5 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
6 1002933 Ing. Miroslav Tomala
7 0602276 Tomáš Hudec
8 0014826 Ing. Bc. Jiří Vaněček
9 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
10 0013390 Ing. Ondřej Machek
11 0300801 Ing. Pavel Korima
12 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
13 0101168 Martin Kolouch
14 1007206 Ing. Eva Bartolšic Moravcová
15 0011035 Ing. Martin Tydlitát
16 0013789 Ing. Miloslav Polášek
17 0010933 Ing. Ivana Fialová
18 0014808 Jan Hašek
19 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
20 1103635 Ing. Martin Robenek
21 0102356 Ing. Dana Brožová
22 0014797 Ondřej Žák
23 0201776 Marcela Hořeňovská
24 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
25 0102677 Ing. Jaroslava Římalová
26 1006968 Ing. Zdeňka Havelková
27 0014780 Ing. Tomáš Břoušek
28 0402478 Ing. Jan Toman
29 0501319 Ing. Pavel Nechanický
30 0402148 Patrik Dědic
31 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
32 0201722 Ing. Jan Setikovský
33 0102278 Ing. Tomáš Tourek
34 0602852 Ing. Samuel Balcar
35 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
36 1300208 Ing. Stanislav Knot
37 1003856 Ing. Martin Koráb
38 1004280 Ing. Adam Kurdík
39 0600821 Ing. Jiří Strnad
40 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
41 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
42 0000879 Ing. Jiří Šárka
43 0009562 Ing. František Bartoš
44 0010321 Ing. Michal Lenoch
45 0014198 Ing. Martin Jirsa
46 0011728 Ing. Tomáš Pecival
47 0006856 Ing. Petr Červenka
48 0010529 Ing. Jiří Surovec
49 0006224 Jan Žižka
50 0000863 Ing. Josef Prošek
51 1006527 Ing. Rostislav Mazáč
52 0009139 Ing. Ivo Drozd
53 1202124 Jan Jakeš DiS.
54 1103505 Ing. Lukáš Volný
55 0012883 Ing. Tereza Rysová
56 0013187 Ing. Petr Chovanec
57 0013063 Ing. Stanislav Kozák
58 0401680 Martin Kyselovič
59 0011907 Ing. Martin Šponar
60 0013935 Ing. Josef Zikeš
61 0701578 Ing. Pavel Doležal
62 0010549 Ing. Lukáš Burda
63 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
64 1004005 Ing. Viktor Unger
65 0014233 Vojtěch Brázda
66 0012143 Ing. Roman Kliment
67 0014746 Ing. Josef Říha
68 0100031 Ing. Jan Kocmich
69 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
70 3000076 Ing. Pavol Kohutiar
71 0402197 Hana Möbiusová
72 0102051 Miroslav Běle
73 3000314 Ing. Róbert Černaj
74 0102550 Jiří Čihák
75 0000181 Ing. Jaroslav Potůček
76 0201583 Ing. Vladimír Honzík
77 0201674 Ing. Marek Weishäupl
78 0102606 Ing. Karel Dvořák
79 0013167 Ing. Jan Lipovčan
80 0011334 Ing. Milan Krecht
81 1006592 Ing. Zdeněk Koudela
82 1004755 Ing. Lukáš Loudil
83 1300054 Ing. Vladimír Jašek
84 1201437 Ing. Aleš Hanák
85 1102332 Ing. Marek Lukáš
86 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
87 0006584 Ing. Roman Neuhort
88 0014534 Tomáš Kult
89 1100227 Ing. Jaromír Hudeček
90 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
91 0402565 Jiří Martínek
92 0010315 Ing. Martin Siksta
93 1102673 Ing. Petr Lindovský
94 0402405 Ing. Petr Gnida
95 0007207 Ing. Jan Trnka
96 1104300 Ing. Robert Malchárek
97 1000242 Ing. Pavel Matoušek
98 0602395 Ing. Martina Konášová
99 1007308 Ing. Lubomír Řezníček
100 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
101 0012935 Ing. Tomáš Turský
102 0012652 Ing. Pavel Rek
103 0200349 Ing. Jana Cihlářová
104 0007313 Ing. Stanislav Müller
105 1201567 Ing. Tomáš Kouřil
106 0700399 Ing. Michal Kokula
107 0602064 Ing. Kamil Červený
108 0300772 Petr Pařízek
109 0012611 Jeanette Sikstová
110 0011231 Ing. Miroslav Šmejkal
111 0401842 Ing. Pavel Komenda
112 0007681 Ing. Tomáš Bryčka
113 0400010 Ing. Jiří Kozák CSc.
114 1201494 Ing. Pavel Rada
115 1103982 Ing. Radovan Klima
116 0012823 Attila Kis
117 1001908 Ing. Eva Janáčková
118 0002131 Ing. Zdeněk Kettner
119 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
120 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
121 1007234 Ing. Miloš Pelc
122 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
123 0007588 Václav Kopřiva
124 0602868 Ing. Josef Fiedler
125 0014706 Ing. Josef Veselý
126 1006726 Ing. Věra Krupanská
127 0600324 Ing. Zbyněk Matura
128 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
129 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
130 0102524 Ing. Tomáš Marchal
131 1400328 Ing. Jiří Veselý
132 1004563 Ing. Jan Hladil
133 0200795 Ing. Petr Šatra
134 1302141 Ing. Hana Ševčíková
135 1103503 Ing. Jiří Skopalík
136 0600828 Ing. Pavel Starý
137 1002453 Ing. Eva Hebedová
138 1201121 Ing. Zdeněk Kristek
139 1302132 Ing. Antonín Uhlíř Ph.D.
140 1400529 Ing. Zbyněk Mátl
141 0013821 Ing. Michal Vozábal
142 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
143 0401305 Ing. Josef Kastner
144 0102205 Ing. Petr Jiráček
145 0300824 Ing. Pavel Heinz
146 0000836 Pavel Jenčík
147 1006089 Ing. Josef Bíško
148 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
149 1006024 Ing. Petr Chmel
150 1400555 Ing. Petr Čížek
151 1100354 Ing. Milan Bortlík
152 1201335 Ing. Radek Janka
153 0014423 Ing. Tibor Jéger
154 1103875 Ing. Dominik Rylko
155 0009541 Ing. Karel Kozel
156 1302290 Ing. Michal Bezruč
157 0602532 Ing. David Ďurech
158 1102397 Ing. Martin Bindač
159 1006497 Ing. Mário Lenčéš
160 0202195 Ing. Jakub Švehla
161 0001314 Jiří Sudek
162 1102172 Ing. Hana Šeligová
163 0701466 Ing. David Vostřák
164 1301673 Ing. Petr Chytil
165 1100781 Ing. Jan Krőmer
166 1302152 Ing. Přemysl Gajdošík
167 0201147 Ing. Karel Eliášek
168 1007038 Ing. Dušan Hradil
169 0400411 Ing. Pavel Žubretovský
170 0014539 Ing. Pavel Kaštánek
171 1001902 Ing. Michal Slavík
172 0012772 Peter Pristach
173 0001004 Ing. František Hořák
174 0102551 Ing. Emanuel Novák
175 0101287 Ing. Karel Jandourek
176 1302467 Ing. Michal Křížek
177 0005059 Hynek Čvančara
178 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
179 0014437 Ing. Martin Rajnoch
180 0011251 Ing. Ivana Laštovková
181 0602810 Ing. Jan Možíš
182 0014259 Ing. Aleš Mňuk
183 0007377 Ing. arch. Gabriel Müller
184 1006252 Ing. Josef Vávra
185 1004424 Ing. Milan Pokorný
186 0012655 Ing. Petr Dvořák
187 0000641 Ing. Jana Hejnalová
188 1003308 Ing. Petr Češka
189 1104010 Ing. David Šotkovský
190 0600037 Ing. Vladimír Foret
191 1102209 Ing. Petr Váňa
192 0701429 Ing. Jan Shejbal
193 1400388 Michal Horák
194 0200390 Ing. Václav Nový
195 1007283 Ing. Aleš Radmil
196 1006371 Ing. Pavel Buřič
197 0301021 Ing. Lubor Šimek
198 0701691 Jakub Šimek
199 0008772 Ing. Jan Šilhavý
200 0402589 Jiří Jančička
201 0012533 Ing. Barbora Pilcová
202 1104036 Ing. Petr Horký
203 1001104 Ing. Jaroslav Ryška
204 0008264 Ing. Jan Čapek
205 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
206 0500861 Ing. Josef Mocák
207 0004708 Ing. Ludvík Čech
208 0701265 Jiří Mojžíš
209 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
210 1007080 Monika Červinková
211 1200070 Ing. Martin Janeček
212 1301537 Ing. Karel Vítek
213 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
214 1101468 Karel Ježek
215 1006925 Ing. Petr Čevela
216 0102636 Ing. Tomáš Brožek
217 1103431 Ing. Ondřej Puczek
218 1102489 Ing. Milan Chrobák
219 0700576 Ing. František Češka
220 1006324 Ing. Jiří Vranečka
221 1102792 Ing. Libor Filín
222 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
223 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
224 0601652 Ing. Monika Kopecká
225 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
226 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
227 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
228 1201979 Ing. Jan Březina
229 0010664 Petr Jirků
230 1103910 Ing. Jiří Mašek
231 0012059 Ing. Vít Dolejší
232 0102605 Ing. Lukáš Benda
233 0602573 Ing. Michal Dostál
234 1103150 Ing. Aleš Palička
235 0601416 Ing. Renata Novotná
236 0402403 Bc. Stanislav Zelený
237 0014065 Ing. Marek Tomeček
238 0014443 Filip Soudek
239 0004017 Ing. Božena Rusová
240 1104414 Ing. Petr Daňhel
241 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
242 1002168 Ing. Pavel Rohánek
243 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
244 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
245 0011337 Roman Pejskar
246 1002891 Ing. Blanka Dvořáková
247 1006329 Ing. Michal Hlaváč
248 3000231 Ing. Tomáš Špitko
249 4000224 Ing. Anton Čačo
250 1004358 Ing. Pavel Marek
251 1201988 Ing. Vladimír Procházka
252 1007112 Ing. Ondřej Vlach
253 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
254 0014416 Ing. Tomáš Černý
255 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
256 1003636 Ing. Vladimír Fouček
257 0402566 Jan Vitner
258 0102301 Ing. Miroslav Markytán
259 1102756 Ing. Jiří Novotný
260 0009125 Vladimír Hubač
261 0011556 Ing. Richard Laššák
262 1302066 František Hruboň
263 1200153 Ing. Josef Bohuslav
264 0011689 Martin Langr
265 1103064 Ing. Radek Lipowski
266 1006895 Ing. Markéta Grufíková
267 0011693 Ing. Antonín Novák
268 0100645 Ing. Jan Holeček
269 0102631 Bc. Pavel Vošahlík
270 1300282 Ing. Monika Bambuchová
271 1302110 Ing. Tomáš Kročil
272 1005023 Ing. Petr Hajduk
273 0401142 Milan Strauss
274 1102159 Ing. Petr Drbušek
275 3000318 Ing. Peter Staš
276 0014486 Ing. Michal Netík
277 1202106 Ing. Jan Táborský
278 0001970 Ing. Milan Molík
279 0013744 Ing. Ondřej Gilar
280 0202310 Martin Chocholatý
281 1200315 Ing. Bohumil Suk
282 0201981 Ing. Tomáš Horejš
283 0300358 Ing. Zdeněk Kubinčan
284 0014598 Ing. Michal Urban
285 0400963 Ing. Antonín Wachtel
286 0501370 Ing. Michal Drobník
287 0011086 Ing. Ladislav Jirků
288 0008664 Ing. Petr Řehák
289 0014436 Petr Tomášek DiS.
290 0300381 Jana Fulierová
291 0102012 Petr Snížek
292 1104352 Ing. David Niklasch
293 0013919 Ing. Petr Pospíšil
294 1102948 Ing. Jan Homola
295 1104128 Ing. Štěpán Vodička
296 0014282 David Novotný
297 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
298 1007018 Ing. Martin Sigmund
299 1007247 Ing. Jan Šimon
300 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
301 1005617 Miroslav Svoboda
302 0010455 Ing. Veronika Zamazalová
303 1005120 Ing. Marek Svoboda
304 1006630 Ing. Robin Prachař
305 1103542 Ing. Ivan Stryja
306 0002243 Jindřich Vondráček
307 0011598 Ing. Richard Valenta Ph.D.
308 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
309 1201524 Ing. Miroslav Jurka
310 1104194 Ing. Jiří Havlíček
311 0101884 Ing. Václav Kozler
312 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
313 0602134 Michal Soukup DiS.
314 0010760 Ing. Petr Bílek
315 1302329 Ing. Jiří Kuňák
316 1006116 Ing. Jiří Kocourek
317 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
318 0600403 Ing. Jaroslav Novotný
319 0701174 Robert Novotný
320 3000292 Ing. Juraj Štrbák
321 1003093 Ing. Rostislav Bílek
322 1007092 Bc. Lukáš Dobeš
323 0601881 Ing. Libor Žilka
324 1104100 Ing. Jiří Němec
325 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
326 0006470 Ing. Pavel Hubínek
327 1104285 Ing. Josef Kupka
328 0002720 Tomáš Voborský
329 0401459 Ing. Tomáš Macas
330 1200045 Ing. Zdeněk Prokop
331 0701374 Ing. Ivana Horáková
332 0102036 Ing. Milan Přibyl
333 3000358 Ing. Juraj Frólo PhD.
334 1006121 Ing. Ondřej Bundil
335 1005916 Ing. Aleš Kudláč
336 0601716 Ing. Jiří Vágner
337 1101775 Rostislav Onderka
338 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
339 0014765 Ing. Martin Škopek
340 0300657 Ing. Josef Janů
341 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
342 0012496 Ing. Klára Dymáková
343 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
344 1103731 Ing. Dušan Halama
345 0102084 Milan Tůma
346 0001113 Leoš Krejčín
347 0013903 Ing. David Harant
348 0013383 Ing. Pavel Maršík
349 0102625 Pavel Popov
350 1100904 Ing. Dagmar Šeděnková
351 0004862 Ing. Petr Listík
352 0601949 Pavel Šprojcar
353 1004391 Ing. Patrik Štancl Ph.D.
354 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
355 1102746 Ing. Radim Tomis
356 0201727 Zdeněk Plevač
357 1000392 Ing. Miloš Černý
358 1400558 Ing. Tomáš Dvořák
359 1001086 Ing. Richard Macek
360 1301940 Ing. Ladislav Vávra
361 0701346 Ing. Lukáš Beran Ph.D.
362 0013556 Jan Novotný
363 1301848 Jaroslav Baránek
364 0500947 Ing. Tomáš Bém
365 0000786 Ing. Petr Dudík
366 0701654 Ing. Jan Chreno
367 1006977 Ing. Tomáš Herman
368 0013931 Ing. Hana Zdražilová
369 0014464 Ing. Kryštof Toman
370 1004493 Ing. Pavel Šulák Ph.D.
371 0701297 Ing. Monika Baráková
372 0013474 Ing. Ladislav Hodek
373 1004821 Ing. Jan Kasan
374 0005138 Ing. Jiří Michal
375 0202053 Bc. Jiří Rubáš
376 1301255 Ing. Rostislav Bajza
377 1005737 Pavel Kročil
378 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
379 0200628 Ing. Jan Sýkora
380 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
381 1301441 Ing. Radek Bednařík
382 0601453 Ing. Jiří Janák
383 1004012 Ing. Petr Svoboda
384 0500981 Ing. Pavel Štípek
385 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
386 1103943 Ing. Jan Pokorný