Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných staveb 2. část - webinář

Navrhování zděných staveb 2. část

Termín konání:
24.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Jak navrhovat zděné stavby dnes a v podmínkách 2. generace eurokódů

Část 2 - legislativní a obsahové požadavky, poznatky z konference Statika staveb Plzeň 2023, detaily.

Program:
  1. Legislativní a obsahové požadavky na návrh zdiva
  2. Principy navrhování včetně změn v nové základní normě pro zdivo
  3. Zatížení zdiva
  4. Pálené cihly, pórobeton a vápenopískové cihly
  5. Ostatní zdící prvky
  6. Možnosti pro výpočet únosnosti zdiva v tlaku a v ohybu
  7. Modely a detaily pro styk stropu a stěny, doporučené postupy
Přednášející:

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng

Záznam webináře:
ANO
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 24042024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1007132 Ing. Radim Hubený
2 0102411 Pavel Štolba
3 0601714 Ing. Klára Kopsová Neumeisterová
4 0002739 Ing. Milan Hercik
5 1104465 Ing. Lukáš Dlouhý Ph.D.
6 0202459 Ing. Michal Brechličuk
7 0102593 Ing. Jan Tausek
8 1103976 Ing. Jan Chalcař
9 1103417 Ing. Jana Opělová
10 0202507 Jan Leinhäupel
11 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
12 0013747 Ing. Viktor Bakštein
13 0602920 Ing. Marek Lokvenc
14 1103191 Ing. Jan Kajan
15 0201722 Ing. Jan Setikovský
16 0014926 Ing. Martin Ujházi
17 0701668 Ing. Lukáš Kovář
18 0014055 Ing. Jan Vopička
19 0100368 Ing. Vladimír Soukup
20 0102032 Ing. Milan Vávra
21 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
22 1007294 Ing. Martin Galeta
23 1006593 Ing. Ivo Lukačovič
24 1302563 Ing. Jan Lobreis
25 1302467 Ing. Michal Křížek
26 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
27 0012659 Ing. Richard Cinař
28 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
29 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
30 0013539 Ing. Jiří Chodora
31 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
32 1007356 Ing. Pavel Peřina
33 0015320 Ing. Alex Podgornych
34 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
35 0010598 Josef Vencl
36 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
37 0600280 Ing. Petr Chval
38 1104352 Ing. David Niklasch
39 0015075 Ing. Tomáš Straka
40 1006349 Ing. Michal Suchna
41 1101581 Ing. Jana Daňková
42 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
43 1007109 Ing. Aleš Kupča
44 0401022 Jiří Buneš
45 0000863 Ing. Josef Prošek
46 0003371 Ing. Jiří Zuman
47 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
48 0301457 Ing. David Kolouch Ph.D.
49 0015337 Ing. Přemysl Pavka
50 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
51 1006688 Ing. Jakub Mravec
52 1104036 Ing. Petr Horký
53 0401726 Jiří Bauer
54 0015395 Jaroslava Stieberová
55 1006761 Ing. Libor Kotík
56 1202239 Ing. Petr Šedivý
57 1007002 Ing. Michal Ventruba
58 1004062 Ing. Drahomíra Matějáková
59 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
60 1102643 Vratislav Bajgar
61 0601652 Ing. Monika Kopecká
62 0007207 Ing. Jan Trnka
63 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
64 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
65 0402700 Aleš Müller DiS.
66 0500348 Ing. Aleš Vacek
67 1103505 Ing. Lukáš Volný
68 1400328 Ing. Jiří Veselý
69 0701535 Ing. Martin Šabata
70 1201311 Ing. Klára Dvořáková
71 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
72 1200070 Ing. Martin Janeček
73 0602973 Ing. Martin Pich
74 0008162 Karel Sklenička
75 1103477 Ing. Martin Kaleta
76 1201494 Ing. Pavel Rada
77 1201790 Ing. Jiří Handl
78 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
79 1200167 Ing. Petr Horčička
80 1103150 Ing. Aleš Palička
81 3000367 Ing. Richard Hlinka
82 1301982 Ing. Stanislav Martinec Ph.D.
83 0500981 Ing. Pavel Štípek
84 1102124 Zbyněk Šmeidler
85 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
86 1302408 Ing. Libor Gášek
87 0300824 Ing. Pavel Heinz
88 0602763 Vít Hynek DiS.
89 0300772 Petr Pařízek
90 0602658 Ing. Petr Košťál
91 0012490 Ing. Petr Duník
92 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
93 0202019 Ing. Jan Cikán
94 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
95 1007461 Ing. Jiří Bohatec
96 1003289 Ing. Pavel Hladík
97 0400376 Ing. Tomáš Procházka
98 0602720 Ing. Jan Hejcman
99 0602868 Ing. Josef Fiedler
100 0014259 Ing. Aleš Mňuk
101 1006116 Ing. Jiří Kocourek
102 0301211 Pavel Vereš
103 0012143 Ing. Roman Kliment
104 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
105 1002282 Ing. Martin Pospíšil
106 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
107 1001007 Ing. Aleš Čeleda
108 1201998 Ing. Gabriela Handlová
109 1006365 Ing. Samir Asfour
110 1006652 Ing. Dominik Hochman
111 0015028 Ing. Jakub Klement
112 0101168 Martin Kolouch
113 0012317 Ing. Pavel Kříž
114 1102489 Ing. Milan Chrobák
115 1006485 Ing. Aneta Kadlecová
116 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
117 0013390 Ing. Ondřej Machek
118 0008664 Ing. Petr Řehák
119 0600324 Ing. Zbyněk Matura
120 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
121 1300930 Ing. Petr Skřivánek
122 0102750 Ing. Tomáš Štemberk
123 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
124 0201884 Michal Drnek
125 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
126 0101934 Pavel Svoboda
127 1004579 Ing. Petr Binka
128 0010933 Ing. Ivana Fialová
129 0700056 Ing. Marie Kovandová
130 0600731 Ing. Vladislav Jána
131 1006573 Ing. Jakub Holásek
132 1007148 Ing. Martina Juráňová
133 0102366 Ing. Vladislav Šimek
134 0601870 Ing. Jan Felgr
135 1202327 Ing. Jaromír Lavička
136 0102698 Ing. Klára Minářová
137 0012970 Ing. Jan Pokorný
138 0008663 Ing. Marek Strnad
139 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
140 0004611 Ing. Jaroslav Jeřábek
141 0012532 Ing. Radek Hrma
142 0013755 Ing. Juraj Cholvádt Ph.D.
143 0014539 Ing. Pavel Kaštánek
144 0012787 Ing. Karel Semrád Ph.D.
145 0013513 Ing. Radek Šedivý
146 0011600 Ing. Patrik Škoch
147 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
148 0007648 Ing. Jaroslav Langer Ph.D.
149 0010315 Ing. Martin Siksta
150 0015267 Ing. Jaroslav Janda
151 0015276 Ing. Jiří Menda
152 0012977 Ing. Jan Weigl
153 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
154 0015263 Ing. Oldřich Stiller
155 0010294 Ing. Petr Škola
156 0013064 Ing. Karel Tunzer
157 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
158 0013793 Ing. Tomáš Kocourek
159 0015156 Ing. Martin Podzimek
160 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
161 0010633 Ing. Jan Vacík
162 0013995 Ing. Martin Bartoš
163 0011622 Ing. Michal Kopecký
164 0012813 Ing. Pavel Havlena
165 0012122 Ing. Michaela Pecinová
166 0004336 Ing. Lubomír Šípek
167 0004919 Ing. Petr Unger
168 0014534 Tomáš Kult
169 1103943 Ing. Jan Pokorný
170 0013134 Ing. arch. Lenka David
171 0012719 Ing. Roman Květoň
172 0013256 Tomáš Kopřiva
173 0015099 Ing. Aneta Libecajtová Ph.D.
174 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
175 1301537 Ing. Karel Vítek
176 0012219 Ing. Jan Tvardík
177 1006324 Ing. Jiří Vranečka
178 0003706 Ing. Jiří Tureček
179 0102356 Ing. Dana Brožová
180 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
181 1006089 Ing. Josef Bíško
182 0101216 Jiří Urbánek
183 0013604 Ing. arch. Jan Zemek
184 0014307 Ing. Martin Balún
185 1102342 Ing. Pavel Slíva
186 0009541 Ing. Karel Kozel
187 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
188 0014044 Ing. Jan Vecko
189 1006758 Ing. Petr Klimeš
190 0015100 Ing. Zuzana Rácová Ph.D.
191 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
192 0102598 Petr Valach
193 1300710 Ing. František Kavka
194 0700040 Ing. Tomáš Doleček
195 0602667 Marek Bejdák
196 0005144 Ing. Jaroslav Satranský
197 0015169 Matouš Procházka
198 1201746 Ing. Martin Černý
199 1004858 Ing. Vlastimil Bárta
200 0102646 Ing. Martin Kolář
201 0500867 Ing. Petr Mocák
202 1003308 Ing. Petr Češka
203 1007162 Ing. Róbert Tomov
204 1001086 Ing. Richard Macek
205 0202285 Ing. Miroslav Handlíř
206 1302578 Ing. Martin Hamrlík
207 1007456 Ing. Bohumil Slanina
208 1004280 Ing. Adam Kurdík
209 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková