Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných staveb 2. část - seminář

Navrhování zděných staveb 2. část

Termín konání:
24.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Jak navrhovat zděné stavby dnes a v podmínkách 2. generace eurokódů

Část 2 - legislativní a obsahové požadavky, poznatky z konference Statika staveb Plzeň 2023, detaily.

Program:
  1. Legislativní a obsahové požadavky na návrh zdiva
  2. Principy navrhování včetně změn v nové základní normě pro zdivo
  3. Zatížení zdiva
  4. Pálené cihly, pórobeton a vápenopískové cihly
  5. Ostatní zdící prvky
  6. Možnosti pro výpočet únosnosti zdiva v tlaku a v ohybu
  7. Modely a detaily pro styk stropu a stěny, doporučené postupy
Přednášející:

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 24042024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101420 Václav Křišťan
2 0000129 Ing. Libor Pokorný
3 0014947 Ing. Štěpán Kymla
4 0501387 Ing. Monika Spišiaková