Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných staveb 2. část - seminář - ZRUŠEN

Navrhování zděných staveb 2. část - seminář - ZRUŠEN

Přednášející:  Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng

Anotace:

Jak navrhovat zděné stavby dnes a v podmínkách 2. generace eurokódů

Část 2 - legislativní a obsahové požadavky, poznatky z konference Statika staveb Plzeň 2023, detaily.

Program:

  1. Legislativní a obsahové požadavky na návrh zdiva
  2. Principy navrhování včetně změn v nové základní normě pro zdivo
  3. Zatížení zdiva
  4. Pálené cihly, pórobeton a vápenopískové cihly
  5. Ostatní zdící prvky
  6. Možnosti pro výpočet únosnosti zdiva v tlaku a v ohybu
  7. Modely a detaily pro styk stropu a stěny, doporučené postupy

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 16.11.2023

Čas konání: 14.30 - 18.00 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 16112023 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007869 Jan Tomeček
2 0014947 Ing. Štěpán Kymla
3 0011563 Ing. Vlastimil Bárta
4 0014453 Libor Fiala
5 0003240 Ing. Antonín Perný
6 0009146 Tomáš Náhlovský
7 0000129 Ing. Libor Pokorný