Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zelených střech pro jednoduché i složitější projekty - seminář

Navrhování zelených střech pro jednoduché i složitější projekty

Termín konání:
12.02.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Tento odborný seminář poskytne komplexní pohled na zelené střechy v českém stavebnictví. Účastníci získají základní data o vývoji trhu, regulacích a dostupných dotacích. Bude se podrobněji zabývat výhodami, stavebně-technickými předpoklady a složením vegetačního souvrství zelených střech včetně praktických příkladů realizace.

Další část semináře se zaměří na platné standardy pro zelené střechy, poskytne praktické rady a nejlepší postupy pro návrh a realizaci těchto prvků. Účastníci se seznámí s faktory zatížení, důležitými detaily a specifickými charakteristikami substrátů, a získají povědomí o důležitých aspektech při navrhování.

Nakonec bude seminář pojednávat o modrozelených střechách, šikmých zelených střechách a zelených fasádách, ukazovat jejich praktické využití a možnosti zahrnutí do architektonických projektů. Cílem semináře je poskytnout účastníkům nejen teoretické základy, ale i praktické dovednosti pro správné navrhování a realizaci zelených střech a fasád, aby byli schopni těžit z udržitelných architektonických prvků v jejich budoucích projektech.

Tento seminář je určen pro architekty, projektanty a odborníky ze stavebnictví, kteří chtějí rozšířit své znalosti o moderní a ekologické prvky v architektuře, a hledají praktické rady a tipy pro úspěšnou implementaci vegetačních střech a fasád do svých projektů.

Program:
  • základní data o českém trhu zelených střech (vývoj, regulace, dotace a legislativa)
  • zelené střechy obecně (pojmy, výhody, stavebně-technické předpoklady, skladba vegetačního souvrství, příklady)
  • standardy pro zelené střechy
  • praktické tipy pro navrhování zelených střech (zatížení, detaily, specifika substrátů, na co si dát pozor..)
  • modrozelené střechy, šikmé zelené střechy a zelené fasády
  • trendy a synergie (biosolární zelené střechy – kombinace s fotovoltaikou, biodiverzitní zelené střechy – zaměřené na vysokou druhovou pestrost)
  • příklady zdařilých realizací z ČR i ze zahraničí
Přednášející:

Ing. Pavel Dostal

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12022024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011474 Ing. Michal Přibyl
2 0401726 Jiří Bauer
3 0009183 Ing. Pavel Minář
4 0005446 Ladislav Novotný
5 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
6 0000423 Ing. Helena Tvrzová
7 0013287 Pavel Fotr
8 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
9 0000129 Ing. Libor Pokorný
10 0009867 Blanka Krupičková
11 0007869 Jan Tomeček
12 0202056 Jiří Aulík