Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrhy na řešení současné ekonomické situace

Návrhy na řešení současné ekonomické situace

které vzešly z diskuze na zasedání "Středního podnikatelského stavu", kterého jsme se aktivně zúčastnili.

Navrhujeme opatření v níže uvedených oblastech:
 1. Měnová a finanční oblast
  • realizovat opatření vedoucí k
   • obnově fungování mezibankovního trhu
   • nesnižování objemů financování firem
   • nezvyšování úrokových měr
  • stanovit harmonogram kroků potřebných pro vstup ČR do eurozóny
  • kapitálově posílit ČMZRB a využít ji na zajištění provozního financování především MSP
  • kapitálově posílit EGAP a ČEB a využít je na podporu exportu především do zemí mimo EU
  • okamžité navýšení prostředků pro rozvoj firem v rámci čerpání evropských dotací
  • urychlit realizaci všech připravovaných infrastrukturních veřejných zakázek

 2. Podpora konkurenceschopnosti
  • zajisti včasnost a transparentnost při tvorbě cen energií, zejména plynu a elektrické energie
  • podpořit využívání tuzemských energetických zdrojů a surovin
  • podpořit vzdělávání s uplatnitelností na trhu práce, zejména pak technické a řemeslné, podpořit rozvoj celoživotního vzdělávání
  • zásadně změnit řízení vědy a výzkumu s orientací na průmyslové inovace s propojením na vysoké školy
  • změnit koncepci celoživotního učení s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce a s využitím zákona o ověřování výsledků dalšího vzdělávání
   • cílem není učení se, ale získání uplatnitelné kvalifikace
  • změnit systém podpor při vytváření pracovních míst
  • zpružit pracovně - právní legislativu

 3. Politická a sociální oblast
  • nepodceňovat současný hospodářský vývoj, nepřijímat dočasně žádná opatření, která by zvýšila výdaje podnikatelské sféry oproti předchozímu období
  • reformovat, zefektivnit a zlevnit výkon veřejné správy
  • omezit tlaky na růst mezd ve všech sférách
  • racionální a efektivní politikou na centrální úrovni řešit aktuální potřeby občanů a podnikatelů s důrazem na rozvoj infrastruktury
  • hájit zájmy tuzemských firem
  • průběžně analyzovat příčiny vzniku současné situace a realizovat nezbytná další opatření
09. 02. 2009