Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nebojte se nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu - seminář

Nebojte se nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu

Termín konání:
15.02.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Nebojte se nového stavebního zákona 283/2021 Sb. na úseku územního plánování. Oproti stávajícímu stavebnímu zákonu je jinak uspořádán, obsahuje právní úpravu i oblastí, které současný stavební zákon neobsahuje, obsahuje i některou právní úpravu, která dosud byla v prováděcích vyhláškách, ale principiálně nemění systém územního plánování. Přednáška by měla s ohledem na relativně malou časovou dotaci upozornit na rozdíly mezi starým a novým stavebním zákonem.

Program:
  • Úvod do problematiky, účinnost zákona, přechodné období
  • Nová soustava stavebních úřadů – kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti obecného stavebního úřadu                                                             
  • pojmy a definice dle stavebního zákona, druhy staveb
  • Požadavky na výstavbu, výjimky                                                     
  • Vybrané činnosti ve výstavbě                                                           
  • Projektová dokumentace, dokumentace povolení záměru               
  • Povinnosti stavebníka, projektanta, vlastníka                                   
  • Digitalizace stavebního řízení     
  • Dotazy
Přednášející:

Ing. Mgr. Karel Horejš

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 15022024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001716 Ing. Dagmar Burešová
2 0009429 Ing. Karel Pelant
3 0600221 Vladimír Kejklíček
4 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
5 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
6 0011563 Ing. Vlastimil Bárta
7 0007922 Ing. Radka Bürgermeisterová
8 0007037 Ing. Blanka Kudlíková
9 0006474 Ing. Milan Železný
10 0001140 Hana Lupoměská
11 0002972 Petr Fremut
12 0002494 Ing. Pavel Sýkora
13 0009533 Ing. Ladislav Svoboda
14 0013287 Pavel Fotr
15 0000129 Ing. Libor Pokorný
16 0003133 Ing. Pavel Zídek
17 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
18 0007869 Jan Tomeček
19 0005858 Ing. Josef Kuchař
20 0004370 Pavel Smola
21 0015380 Ing. Denisa Kasáčková
22 0015133 Ing. Tomáš Fait
23 0008518 Jan Rochl
24 0008436 Zdeňka Bursová
25 0015420 Ing. Dmitrij Arbuzov
26 0012787 Ing. Karel Semrád Ph.D.