Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nebojte se nového stavebního zákona na úseku územního plánování - webinář

Nebojte se nového stavebního zákona na úseku územního plánování

Termín konání:
12.03.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Nebojte se nového stavebního zákona 283/2021 Sb. na úseku územního plánování. Oproti stávajícímu stavebnímu zákonu je jinak uspořádán, obsahuje právní úpravu i oblastí, které současný stavební zákon neobsahuje, obsahuje i některou právní úpravu, která dosud byla v prováděcích vyhláškách, ale principiálně nemění systém územního plánování. Přednáška by měla s ohledem na relativně malou časovou dotaci upozornit na rozdíly mezi starým a novým stavebním zákonem

Program:
 • obecné porovnání zákona 283/2021 Sb. a 183/2006 Sb. na úseku územního plánování
 • pojmy a definice
 • orgány územního plánování
 • cíle a úkoly územního plánování
 • kvalifikační požadavky
 • zástupce pořizovatele
 • nástroje územního plánování
 • proces pořizování změn
 • zastavěné území
 • nezastavěné území
 • územní opatření o stavební uzávěře

 

Přednášející:

Ing. Vladimír Voldřich   

Záznam webináře:
NE
Opožděný start:
NE
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12032024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0301041 Ing. Michal Odvody
2 0010598 Josef Vencl
3 0102635 Bc. Marek Potclan
4 0102412 Petr Dvořák
5 1103134 Ing. Libor Habrnál
6 1104259 Ing. Miroslav Keberle
7 1002553 Ing. Jana Sapáková
8 1103580 Kateřina Tomicová
9 0014605 Ing. Kateřina Švarcová
10 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
11 1302110 Ing. Tomáš Kročil
12 1103976 Ing. Jan Chalcař
13 0401314 Ing. Pavel Štětka
14 1005175 Ing. Veronika Dordová
15 0012059 Ing. Vít Dolejší
16 1302332 Ing. Jan Majdloch
17 0101421 Ing. Jan Předota
18 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
19 1007015 Ing. Štěpán Oliva
20 1007494 Ing. Pavel Blažek
21 0500632 Ing. Josef Ježek
22 0202056 Jiří Aulík
23 0012828 Libor Kapoun
24 1201219 Ing. Radovan Hošek
25 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
26 1400274 Ing. David Švaříček
27 0014564 Ing. Zdeněk Brůžek
28 0012970 Ing. Jan Pokorný
29 0010752 Petr Veselý
30 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
31 1103466 Ing. Ivan Kudra
32 1004487 Ing. Jan Neuer
33 0200797 Ing. Petr Kocman
34 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
35 0015049 Ing. Lukáš Machač
36 0012868 Milan Bártů
37 1007442 Ing. Ilona Grossová
38 0009312 Ing. Milan Landsman
39 1102643 Vratislav Bajgar
40 1202310 Ing. Marek Pavel
41 0012991 Ing. Michal Čížek
42 1007599 Ing. František Jurka
43 1006495 Ing. Šárka Justová
44 1007487 Ing. Ondřej Machel
45 0013154 Ing. Iveta Myšková
46 1202010 Ing. Lukáš Zábranský
47 0602810 Ing. Jan Možíš
48 0012263 Ing. Radek Šárovec
49 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
50 0013429 Ing. Markéta Šedivá
51 0701668 Ing. Lukáš Kovář
52 0015060 Ing. Martin Padevět
53 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
54 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
55 0701607 Ing. Jiří Herynek
56 0101168 Martin Kolouch
57 0012745 Ing. Miroslav Stráník
58 0014360 Ing. Oksana Kvachan
59 1101188 Marie Chromčáková
60 0602658 Ing. Petr Košťál
61 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
62 1300640 Ing. Josef Kavan
63 1101462 Roman Otisk
64 1301339 Eva Blažková
65 1202242 Ing. Jana Valentová
66 0102707 Ing. Josef Kuba
67 1103749 Ing. Tomáš Ryž
68 0002562 Ing. Jarmila Stiborová
69 1101088 Ing. Jaromír Krčmář
70 0402591 Ing. Jitka Gazdová
71 0602720 Ing. Jan Hejcman
72 0013590 Ing. Stanislav Mastný
73 0013390 Ing. Ondřej Machek
74 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
75 1103708 Ing. Pavel Krupička
76 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
77 0600844 Ing. Jaroslav Rubín
78 0701499 Ing. Jana Vogelová
79 0014496 Ing. Jaroslav Radovnický
80 0301604 Sylva Kubová
81 1104488 Ing. Veronika Hadačová
82 0501466 Ing. Jiří Kočí
83 0601525 Hana Hlízová
84 0501177 Martin Cimburek
85 1007321 Ing. Robin Zelinka
86 0300406 Ing. Radek Havlan
87 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
88 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
89 1006925 Ing. Petr Čevela
90 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
91 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
92 0001352 Ing. Jiří Bulis
93 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
94 1003618 Ing. Ivan Kučera
95 1007279 Ing. Pavel Jurčo
96 0013266 Tomáš Sucháček
97 1102741 Vít Toman
98 1103470 Ing. Ivana Máchová
99 1200167 Ing. Petr Horčička
100 1102159 Ing. Petr Drbušek
101 1202497 Martin Baše
102 0701197 Kamil Kolář
103 0602796 Radek Pechanec
104 0013164 Ing. Jan Vácha
105 1400744 Ing. Ondřej Bratršovský
106 0010055 Ing. Václav Kvasnička
107 0201177 Pavel Ulč
108 1102431 Ing. Pavla Štábová
109 1006390 Tomáš Stehlík
110 0202515 Ing. Alena Sýkorová
111 0202019 Ing. Jan Cikán
112 1006621 Ing. Miroslav Patočka
113 1005189 Ing. Petr Michálek
114 0013680 Ing. Jan Jacko
115 0201519 Ing. Jiří Růžička
116 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
117 0700992 Ing. Milan Brokl
118 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
119 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
120 0201939 Ing. Radka Valešová
121 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
122 1003265 Ing. Petr Pospíšil
123 1400537 Ing. Martin Janák
124 0013336 Ing. Richard Lupoměský
125 0202233 Ing. Jiří Brunclík
126 1006616 Ing. Martin Sýkora
127 1005255 Ing. Petr Simetinger
128 1000721 Ing. Pavel Žilka
129 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
130 1004047 Ing. Lukáš Novotný
131 0013271 Ing. Vojtěch Bochníček
132 0102032 Ing. Milan Vávra
133 0008475 Ing. Soňa Blovská
134 1103791 Ing. Martin Vavrica
135 0013420 Michal Čejka DiS.
136 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
137 0101364 Ing. Marie Moučková
138 0402615 Ing. Filip Kail
139 0003503 Ing. Milan Kounovský
140 0004817 Pavel Syrový
141 0014711 Ing. Pavel Běloušek
142 0015336 Ing. arch. Jan Vaško
143 0008388 Ing. Filip Nehonský
144 0013147 Ing. Jan Černý
145 0013731 Ing. Josef Brabec
146 0015419 Ing. Jaromír Hrůza
147 0014289 Ing. Jan Hercík
148 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
149 0013219 Ing. Mária Vaňková
150 0010270 Jiří Myška
151 0011767 Bc. Karel Trojan
152 0009035 Ing. Michaela Vejvalková
153 0012769 Ing. Prokop Galatík
154 0014808 Jan Hašek
155 0007857 Ing. Gabriela Krajcarová
156 0013604 Ing. arch. Jan Zemek
157 0012652 Ing. Pavel Rek
158 0009916 Ing. Pavel Sněhota
159 0006751 Ing. Roman Sedláček
160 0014895 Ing. Václav Eninger
161 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
162 0012307 Martin Masopusta
163 0015294 Ing. Matěj Vlček
164 0009957 Martin Marek
165 0014974 Ing. Petra Pavlousková
166 1006820 Ing. Martin Kužela
167 0013134 Ing. arch. Lenka David
168 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
169 0601474 Ing. Pavel Kubasa
170 0014832 Jiří Nechuta
171 0012936 Ing. Ondřej Uhlarik
172 0015354 Ing. Jan Friedrich
173 1007294 Ing. Martin Galeta
174 1007592 Ing. Nikola Krištofiaková
175 0014765 Ing. Martin Škopek
176 0010294 Ing. Petr Škola
177 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
178 0014823 Ing. Milan Vaňas
179 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
180 0014516 Ing. Zdeněk Černohorský
181 1302590 Ing. Michael Petřík
182 0007695 Ing. Marie Wolfová
183 0012688 Ing. Tomáš Langer
184 0008346 Ing. Martina Kozická
185 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
186 1301277 Ing. Marek Novoměstský
187 0013386 Ing. Vít Duda
188 0015058 Ing. Jan Šmolík
189 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
190 0501517 Ing. Jan Šefčík
191 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
192 0011251 Ing. Ivana Laštovková
193 0015320 Ing. Alex Podgornych
194 1302348 Ing. Marek Lukács
195 0500204 Ing. Jan Zeman
196 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
197 0011903 Ing. Jana Carvová
198 0011967 Zuzana Baláčková
199 0010232 Zdeněk Kučera
200 0014970 Ing. arch. David Řehoř
201 0015111 Ing. Lukáš Kulich
202 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
203 0015298 Ing. Lukáš Košata
204 0700952 Ing. Jiří Kučera
205 0301570 Ing. Mirko Holásek
206 1104031 Ivo Bůžek
207 0015169 Matouš Procházka
208 1102176 Ing. Václav Kučera
209 1302615 Ing. Vlastimil Kužela
210 1007112 Ing. Ondřej Vlach
211 0202053 Bc. Jiří Rubáš
212 0011312 Ing. Filip Hačkajlo
213 0008567 Dr. Ing. Michal Céza
214 0500499 Ing. Jiří Novotný
215 1302220 Ing. Radek Ševčík
216 1300171 Ing. Ladislav Smola
217 0003795 Ing. Vladimír Volráb
218 0100385 Václav Mráz
219 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
220 0402230 Ing. Luděk Sahulka
221 0010499 Ing. Jan Šimůnek
222 1006302 Ing. Andrea Grmolcová
223 1005680 Ing. Karel Vlček
224 0005898 Martin Skřivánek
225 0601535 Ing. Luděk Horáček