Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nebojte se nového stavebního zákona na úseku územního plánování - seminář

Nebojte se nového stavebního zákona na úseku územního plánování

Termín konání:
12.03.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Nebojte se nového stavebního zákona 283/2021 Sb. na úseku územního plánování. Oproti stávajícímu stavebnímu zákonu je jinak uspořádán, obsahuje právní úpravu i oblastí, které současný stavební zákon neobsahuje, obsahuje i některou právní úpravu, která dosud byla v prováděcích vyhláškách, ale principiálně nemění systém územního plánování. Přednáška by měla s ohledem na relativně malou časovou dotaci upozornit na rozdíly mezi starým a novým stavebním zákonem

Program:
 • obecné porovnání zákona 283/2021 Sb. a 183/2006 Sb. na úseku územního plánování
 • pojmy a definice
 • orgány územního plánování
 • cíle a úkoly územního plánování
 • kvalifikační požadavky
 • zástupce pořizovatele
 • nástroje územního plánování
 • proces pořizování změn
 • zastavěné území
 • nezastavěné území
 • územní opatření o stavební uzávěře

 

Přednášející:

Ing. Vladimír Voldřich   

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12032024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012714 Ing. Petr Dlouhý
2 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
3 0009533 Ing. Ladislav Svoboda
4 0101420 Václav Křišťan
5 0010809 Ing. Michal Jumr
6 0005446 Ladislav Novotný
7 0007922 Ing. Radka Bürgermeisterová
8 0008528 Josef Pinc
9 1006012 Ing. Klára Konečná
10 0005858 Ing. Josef Kuchař
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba