Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nečekaně odešel prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

Nečekaně odešel prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

Alois Materna

S velkým smutkem oznamujeme, že nás zcela nečekaně opustil skvělý člověk, významný představitel ČKAIT a přední odborník na stavební mechaniku a plasticitu, prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA (+78 let).

Byl dlouholetým prvním místopředsedou představenstva ČKAIT. Rozvíjel kontakty a spolupráci se zahraničními profesními komorami, inicioval jednání profesních komor a spolků na úrovni států V4, byl národním delegátem v European Council of Civil Engineers a European Council of Engineering Chambers. Jeho životním posláním byl rozvoj oblasti vysokého školství i celoživotního vzdělávání autorizovaných osob v rámci ČKAIT. Angažoval se ve skupině BIM, pracoval v komisích ekonomické a také v pojišťovací. Kromě toho zastupoval ČKAIT ve vědecké radě VUT Brno. Byl dlouholetým předsedou redakční rady časopisu Energeticky soběstačné budovy. Jako předseda výboru oblasti Brno řídil chod oblasti a regionální kanceláře ČKAIT.

Profesor Alois Materna se narodil 22. května 1945. Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Hodnost CSc. získal v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí rovněž na VUT v Brně, titul MBA pak na Nottingham Trent University (UK). V roce 2010 byl na VŠB-TU Ostrava jmenován profesorem v oboru aplikovaná mechanika. Odborně se zaměřoval na stavební mechaniku, teorii pružnosti a plasticity, numerické metody, metodu konečných prvků, informační systémy a technologie, udržitelný rozvoj, dřevěné konstrukce.

Od roku 1990 do roku 1997 působil jako děkan Fakulty stavební VUT v Brně, v letech 2003–2010 byl děkanem Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava. Do poslední chvíle na této fakultě přednášel statiku stavebních konstrukcí a jako proděkan pro vnější vztahy pečoval o spolupráci se stavební praxí.

Upřímnou soustrast rodině, všem kolegům a přátelům.

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT


Poslední rozloučení se koná v Brně 6. prosince 2023 ve 14.00 v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.

Kondolenční listina – výběr oficiálních zpráv, řazeno podle data doručení
 • BR h.c. Dipl.-Ing. Klaus Thürriedl, President of European Council of Engineers´ Chambers:
  I and the whole ECEC are deeply sorrowed and shocked about the news that our dear colleague and kind friend, Alois Materna, passed away so suddenly. We have not been colleagues only, but also close friends with a longstanding relation.
 • Tiia Ruben, Managing Director Estonian Association of Civil Enginners:
  I am deeply sorry for your loss. Alois was an incredible person and I feel fortunate to have known him. Please accept my sincerest condolences to you. Thinking of you during this difficult time.
 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., rektor Vysokého učení technického v Brně:
  Reaguji s velkou účastí na tuto pro mne a pro mnohé na Vysokém učení technickém v Brně naprosto překvapivou a neuvěřitelnou zprávu. Pana profesora, Lojzu, jak jsem mu říkal, znám mnoho let a vždy jsem si jej velmi vážil pro jeho odbornost, ale hlavně otevřenost a přátelskost. Kromě funkce děkana na naší Fakultě stavební, zastával mimo jiné také pozici prvního ředitele Brno Business School na VUT na jejím počátku v 90. letech, o čemž možná již mnozí ani neví. Já jsem byl jeho následovníkem. Byl také jedním z prvních absolventů MBA programu s Nottingham Trent University. Bylo pro mne po nástupu do funkce samozřejmostí Lojzu pozvat a jmenovat jej do Vědecké rady Vysokého učení technického a také do naší Rady pro vnitřní hodnocení. Byl vždy věrným a poctivým účastníkem jejich jednání. Vždy se k VUT hlásil, ač jej akademické působení zaneslo na VŠB do Ostravy.
 • Dipl.-Ing. Andreas Brandner, President of European Council of Civil Engineers:
  We share in the grief of losing a remarkable individual whose contributions to the field of Civil and Structural Engineering have left an indelible mark on our professional community. Prof. Materna's illustrious career in academia and professional associations has been nothing short of extraordinary. His dedication and passion for advancing the field have inspired countless individuals, and his legacy will continue to shape the future of Civil Engineering for generations to come. His ability to blend academic excellence with practical humility made him not only a great academic and engineer, but also a role model for many. As a delegate in the ECCE, representing the Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians for a decade, Prof. Materna proved to be a great colleague and friend. His commitment to the advancement of engineering principles and his unwavering dedication to the profession have been truly commendable.
 • prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D., vedoucí Katedry stavební mechaniky FAST VŠB-TUO:
  https://www.fast.vsb.cz/cs/detail_novinky?reportId=46381
 • prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI:
  Dovoľ mi, aby som v tejto velmi smutnej chvíli, keď sme sa dozvedeli o úmrtí nášho spoločného priateľa prof. Ing. Aloisa Maternu, CSc., MBA, vyjadril svoju úprimnú ľútosť a sústrasť rodine, ako aj celej Českej komore autorizovaných inžinierov a technikov.
  Strata bolí o to viac, keď sa týka blízkeho človeka, ktorého sme mali radi, mali ho v úcte a považovali sme ho nielen za nášho odborného partnera, ale úprimného a vynikajúceho dlhoročného priateľa. Spomíname a vážime si jeho prínos pri zbližovaní našich komár nielen medzi Slovákmi a Čechmi, ale pri zbližovaní a spolupráci komár európskych. Všetci moji kolegovia zo Slovenskej komory stavebných inžinierov na Lojza takto spomínajú a smútia.
 • Ing. Dalibor Hamliš, predseda SKSI:
  Dovolte mi kondolovat ke ztrátě, která ČKAIT postihla úmrtím pana Aloise Materny, váženého člověka i odborníka jak v teoretické přípravě, tak i v praktických otázkách profese stavební, který posunul obor stavebnictví ve schopnostech návrhů konstrukcí i v organizování odborného aktivu ČKAIT od vzniku Komory.
  Byl nejen schopným odborníkem na svém místě, ale i slušným a seriosním člověkem.
  Vyslovuji hlubokou soustrast všem blízkým, rodině i kolegům.
 • Ing. Edita Cmarková, predsedníčka V-RZ SKSI Trnava:
  dovoľte mi, aby som v tejto veľmi smutnej chvíli, keď sme sa dozvedeli o úmrtí nášho spoločného priateľa prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA vyjadrila za celý výbor Regionálneho združenia SKSI Trnava svoju úprimnú ľútosť a sústrasť rodine, ako aj celej Českej komore autorizovaných inžinierov a technikov.
  Pána profesora som poznala z našich "Stretnutí na HRANICI" ale aj z odborných podujatí-Inžiniersky Deň, ktorý sa konal naposledy v Brne. viedli sme debaty o spolupráci s našou Komorou, no bohužiaľ neboli naplnené.
  Jeho odchodom sme stratili človeka ,na ktorého.sa dalo spoľahnúť ako na odborného partnera, čestného člena ,úprimného dlhoročného priateľa.
  Cítíme s Vami v týchto ťažkých chvíľach. Prajeme Vám veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemažeme nikdy zmeniť. Prijmite našu úprimnú sústrasť. Sústrasť vyjadrujeme aj jeho rodine.
29. 11. 2023