Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nedostatečnost geotechnických průzkumů - jak z toho? - seminář

Nedostatečnost geotechnických průzkumů - jak z toho? - seminář

Profesní aktiv oboru Geotechnika - ČKAIT Vás zve na odborný seminář složený ze dvou přenášek:

Rizika při návrhu hlubinných základů, požadavky na geotechnický průzkum (doc. Ing. Jan Masopust, CSc.)
Anotace: Chyby a nedostatky geotechnického průzkumu pro hlubinné zakládání staveb, časté chyby při provádění hlubinných základů – vrtaných pilot, zkoušení hlubinných základů staveb a jejich vyhodnocení, zkoušení čerstvého betonu pro hlubinné základy, možnosti a metody sanace poruch vrtaných pilot a lamel podzemních stěn.

Důsledky a souvislosti nedostatečných IG průzkumů (Ing. Vojtěch Ježek)
Anotace: Příklady nedostatečných průzkumů. Jak správně postupovat a jak minimalizovat vlastní rizika, pokud se rozhodneme pokračovat v práci. A příklady důsledků, pokud jsme rizika vyhodnotili nesprávně.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.; Ing. Vojtěch Ježek

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
21. 10. 2021 od 14 hod. (délka trvání 3 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
3
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302034 Daniel Boucník
2 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
3 0004421 Ing. Kamil Seidl
4 0003515 Zdeněk Voska