Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nedostatky při zhotovování konstrukcí suché výstavby (SV) - seminář

Nedostatky při zhotovování konstrukcí suché výstavby (SV)

Termín konání:
22.05.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Nejčastější chyby při provádění konstrukcí suché výstavby (kotvení, akustika, protipožární k-ce atd.)

Program:

Nedostatky v použitém materiálu a chyby v návrhu systémů

 • Chybné použití konstrukcí SV a následné vady
 • Příklady z praxe
 • Vhodnost použití materiálů a systémů SV?

 

Nedostatky v montáži

 • Důležité konstrukční detaily s ohledem na funkci konstrukce
 • Správné skladby podlah. konstrukcí – detaily, návaznosti
 • Akustika
 • Tepelná izolace
 • Požární odolnost
 • Montážní technik. postupy a způsoby utěsnění
 • Povrchy – kvalita povrchu, finální úpravy
 • Parozábrany
 • Geometrické parametry konstrukcí – rovinnost

 

Nedostatky při předání staveniště a stavby do užívání

 • Podmínky předání staveniště a předávání stavby
 • Soulad s PBŘ a projektovou dokumentací
 • Požárně stavební dohled v průběhu stavby
 • Kontrola oprávnění vydaných výrobcem
 • Závěrečná koordinační zkouška všech PBZ
 • JDS – Jednotné Doklady Stavby a jejich využití 
Přednášející:

 Ing. Robert Hošek, Ing. Jaroslav Benák, Ing. Jana Kašparová, Ing. Miroslav Nyč

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22052024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402348 Ing. Jan Chocholouš
2 0005446 Ladislav Novotný
3 0009429 Ing. Karel Pelant
4 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
5 0014947 Ing. Štěpán Kymla
6 0014453 Libor Fiala
7 0009777 Ing. Josef Starýchfojtů
8 0015116 Ing. Ondřej Franek
9 1001042 Josef Tvrdý
10 0500883 Ing. Tomáš Novák
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba