Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nedostatky projektové dokumentace – konstrukce suché výstavby (SV) - seminář

Nedostatky projektové dokumentace – konstrukce suché výstavby (SV)

Termín konání:
08.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska návrhu konstrukcí suché výstavby. Správný výběr a optimalizace navrhování systémů suché výstavby.  

Program:

Nedostatky při projektování konstrukcí suché stavby. Správný výběr a optimalizace navrhování systémů suché výstavby.  

Hlavní zásady projektování konstrukcí suché stavby:

 • Závady ve stadiu projektování
 • Nedostatečné odborné znalosti s uvedením příkladů
 • Požárně bezpečnostního řešení stavby v PD
 • Nerespektování požárních norem s uvedením příkladů  
 • Projektování z legislativního hlediska - techn. listy výrobců
 • Ucpávky – řešení požárních ucpávek
 • Průhyby konstrukcí – řešení dilatací, průhybů
 • Povrchy – návrhy finálních prací 
 • Akustika – návrhy řešení
 • Úpravy konstrukcí s ohledem na instalace a zavěšování břemen
 • Správné specifikace a popisy konstrukcí
 • Vazby projektu na rozpočtování
 • Materiály SV a jejich použití

 

Přednášející:

Ing. Miroslav Nyč, Ing. Jaroslav Benák, Ing. J. Kašparová, Ing. Robert Hošek

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08042024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009781 Ing. Pavel Čačík
2 0004421 Ing. Kamil Seidl
3 3000231 Ing. Tomáš Špitko
4 0101420 Václav Křišťan
5 0101948 Ing. Barbora Sládková
6 0005446 Ladislav Novotný
7 0013375 Ing. Michael Plachý
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba