Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nezákonné části anebo ustanovení územních plánů

Nezákonné části anebo ustanovení územních plánů

Vážení členové ČKAIT,
v průběhu probíhajících procesů schvalování územních plánů obdržela Komora několik podnětu, kdy tyto plány vymezují ne jenom architektonicky a urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat část projektové dokumentace autorizovaný architekt, ale do tohoto oprávnění jsou zahrnuty i veškeré plochy, zóny, veřejná prostranství anebo všechny stavby občanského vybavení bez ohledu na jejich urbanistickou nebo architektonickou významnost.

Aby Komora mohla podniknout všechny právně relevantní kroky (žádosti o přezkumy územních plánů nebo podněty k provedení státního dozoru), žádáme informace o těchto nezákonných částech anebo ustanoveních územních plánů, které jsou v procesu schvalování anebo jsou t. č. už schválené, od Vás, kteří jste jako budoucí potencionální projektanti přímo v dané oblasti zainteresováni.

Pokud obdobnou informací disponujete, prosíme o zaslání internetového odkazu (nebo skenu) na předmětný územní plán na emailovou adresu oblastní kanceláře nebo na pražskou kancelář ckait@ckait.cz. Žádost o přezkum budeme podávat bez uvedení Vašeho jména.

Děkujeme
ČKAIT
06. 10. 2015