Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nízkoeenergetický dům ČMSS 2010

Nízkoeenergetický dům ČMSS 2010

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení (na libovolném pozemku) novostavby nízkoenergetického rodinného domu pro tří až pětičlennou rodinu s cenou do 5 000 000 Kč.

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického (to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení. Cílem je podpořit mladé architekty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno pro prezentační účely vyhlašovatele.

05. 10. 2009