Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nízkonákladové ekologické vytápěcí systémy - seminář - zrušen

Nízkonákladové ekologické vytápěcí systémy - seminář - zrušen

Přednášející: prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D., Aleš Konečný

Anotace: Cílem semináře je seznámit autorizované osoby s problematikou nízkonákladových ekologických vytápěcích systémů šetrných k životnímu prostředí a snižování emisí CO2 v ovzduší.

Program:   

 1. Konvenční vytápění ve srovnání se sálavým vytápěním
  Infravytápění (veškeré informace o infraspektru, dopad a přínos na lidský organismus)
  Tepelná měrná kapacita materiálů, akumulace tepla
  Emisivita materiálu a schopnost vyzařovat teplo
  Tepelná setrvačnost – její vysvětlení v návaznosti na materiálové inženýrství
 2. Identifikace hlavních znečišťovatelů ovzduší v návaznosti na vytápění/topení
  Efektivní snižovaní emisí CO2 v ovzduší
  Přínos FVE v souvislosti se sálavým vytápěním
  Sálavé infravytápění a přínos pro spotřebitele
  Příznivý ekologický dopad infravytápění na životní prostředí
 3. Srovnání vytápěcích systémů v domácnostech a komerční sféře
  Skutečné výsledky plynoucí ze spotřeby nízkonákladových infra-sálavých systémů
  Praktické vysvětlení fungování infravytápění s FVE a uložištěm do baterií
  Technologie infravytápění
  Instalace a veškeré souvislosti spojené s montáží infravytápění
 4. Diskuze

Místo konání: budova Ostravia, školící místnost, 28.října 150/2663, Ostrava - Moravská Ostrava

Datum konání:  25.10. 2021

Čas konání: 13.00 - 17.00 hod.

Organizační garant: OK ČKAIT Ostrava, tel. 555 508 432, e-mail: ostrava@ckait.cz

 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn  500 Kč 

Vstup do školící místnosti se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními: mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50