Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Druh akce
seminář
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti inženýrských a pozemních staveb, pracov. investorských, dodav. a realiz. firem
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
ID Access (poradatel)
52
ID Access (akce)
2028
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne

Seznámit se se základními vlastnostmi betonu a jeho složek včetně jejich zkoušení.

Cílová skupina:
Projektanti inženýrských a pozemních staveb, pracovníci investorských, dodavatelských a realizačních firem.

Přednášející:
Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc. - ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze
Doc.Ing. Petr Bouška, CSc. - Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Doc.Ing. Karel Kolář, CSc. - Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Osvědčení o absolvování kvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR

Přednášející:
Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc. - ředitel Kloknerova ústavu ČVUT v Praze
Doc.Ing. Petr Bouška, CSc. - Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Doc.Ing. Karel Kolář, CSc. - Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. - Kloknerův ústav ČVUT v Praze