Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

1007047

1007047

Ing. et Mgr.
Helena
Flodrová
Ulice
Lužická 2137/19
Obec
Brno
PSČ
61600
Kód A
A
Čestný člen
Off
Svob. ing.
Off

Obor