Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nová část souboru norem „Navrhování střech“ - ČSN 73 1901-4 - seminář

Nová část souboru norem „Navrhování střech“ - ČSN 73 1901-4 - seminář

Informační centrum ČKAIT s.r.o. pořádá seminář, jehož první část bude zaměřena na filozofii normy v návaznosti na předchozí části, termíny a definice, zásady pro navrhování vegetačních střech a jednotlivých vrstev a požadované vlastnosti materiálů a výrobků pro vegetační souvrství.
Ve druhé části se autoři normy zaměří na praktické příklady z realizace a požadavky na běžnou údržbu vegetačních střech.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • termíny a definice
  • zásady pro navrhování vegetačních střech a jednotlivých vrstev
  • požadované vlastnosti materiálů a výrobků pro vegetační souvrství
  • praktické příklady z realizace
  • běžná údržba vegetačních střech

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Lubomír Keim, CSc.; doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.; Ing. Jitka Dostálová; Ing. Ivan Misar, PhD.; Ing. Jan Klečka

ORGANIZACE: Informační centrum ČKAIT, s.r.o. - Ing. Miroslava Rychetská, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz, tel.: 227 090 224

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 29. 11. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 0,5 bodu. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 28. 11. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007864 Ing. Karel Vácha
2 0005446 Ladislav Novotný