Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

nová publikace - "Otvory v panelových domech"

nová publikace - "Otvory v panelových domech"

PUBLIKACE – "Otvory v panelových domech".

Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci "Otvory v panelových domech".
Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části:
1. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany).
2. Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany).
3. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba).
4. Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

Publikace reaguje na skutečnost, že panelové domy jsou po roce 1989 navrhovány již jen výjimečně a zkušenosti, zejména mladších projektantů – statiků s problematikou panelových konstrukcí, jsou malé. Proto je třeba přivítat publikaci, díky které má být zlepšena informovanost nejen projektantů – autorizovaných osob, ale i pracovníků stavebních úřadů, kteří zásahy do nosných konstrukcí těchto domů povolují.

Představenstvo ČKAIT rozhodlo, že autorizované osoby ve vybraných oborech "Statika a dynamika staveb" a "Pozemní stavby" dostanou publikaci ZDARMA oproti podpisu. Autorizovaným osobám v oboru "Pozemní stavby" je určena publikace zejména těm, kteří se problematice panelových domů věnují. Publikace bude rozdávána v oblastní kanceláři, nebude rozesílána poštou. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

06. 11. 2014