Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na odbornou konferenci

Pozvánka na odbornou konferenci

Konference Nová zelená úsporám v roce 2015

2. výzva pro rodinné domy a 1. výzva pro bytové domy v Praze

Jak efektivně využít dotační program?

 

Termín: 14.4.2015 od 10 hodin
Místo: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 www.masarykovakolej.cz
 

     


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vás ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci programu Nová zelená úsporám v roce 2015.

Účastníci konference se dozvědí, jak nejlépe využít dotační program pro zvýšení kvality svého bydlení. Odborníci představí detaily programu, vhodná stavební a technologická řešení dle požadovaných parametrů s ohledem na jejich efektivnost.

Akce je zařazena do V. cyklu programu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (2013 - 2015) – akreditace 1 bod.

Registrace (které budou provedeny po naplnění kapacity, nemůžeme zařadit): Uzavřena


Čestní partneři

            
 
Záštita
 
Na konferenci vystoupí představitelé státní správy, přední odborníci z akademické sféry, stavební praxe a nevládních organizací v sektoru stavebnictví.
Odborný program je sestaven za podpory MŽP a SFŽP.
Od 9:00 hod. bude probíhat registrace účastníků a v 10 hod. bude konference zahájena.
Program konference ke stažení najdete zde: Pozvánka na konferenci
 

Harmonogram akce

09:00 – 09:50 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10: 00 Zahájení konference
Ing. Ivana Duchoňová             Záznam záhájení

10:00 – 10:20 MŽP ČR – dotační tituly v programovacím období 2014 – 2020
Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky

10:20 – 10:50 Nová zelená úsporám v roce 2015 – program a cíle
Mgr. Leo Steiner, náměstek Státního fondu životního prostředí ČR, ředitel sekce řízení Národních programů
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky

10:50 – 11:05 Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách
Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra pro sekci stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky

11:05 – 11:15 Autorizovaní inženýři a technici – záruka odborné úrovně navrhování a provádění staveb
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky

11:15 – 11:50 Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových a stavební úpravy stávajících budov
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., aut. ing., energetický specialista, člen Autorizační rady ČKAIT, člen Rady Asociace energetických auditorů
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky


11:50 – 12:25 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

12:25 – 12:55 Pasivní rodinné domy a bytové domy v programu NZÚ
Ing. arch. Josef Smola, aut. arch., předseda Rady Centra pasivního domu


12:55 – 13:10 Využití tepelných čerpadel v programu NZÚ
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky


13:10 – 13:35 Zateplením fasády k úsporám
Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Miloš Hutník, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Isover a Weber
Přednáška ke stažení - divize Weber      Přednáška ke stažení - divize Isover          Záznam přednášky


13:35 – 14:00 PŘESTÁVKA NA OBČERST VENÍ

14:00 – 14:15 Nové technické předpisy Cechu pro zateplování budov
Ing. Milan Machatka, CSc., předseda představenstva Cechu pro zateplování budov
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky


14:15 – 14:40 Mikroorganismy na ETICS
Martin Hurta, BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o., marketingový produktový manažer PCI
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky


14:40 – 15:10 Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů
Ing. Zuzana Mauthauserová, Státní zdravotní ústav Praha, členka Rady společnosti pro techniku prostředí
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky


15:10 – 15:40 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

15:40 – 16:10 Efektivní využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., vedoucí oddělení Energetické systémy budov UCEEB ČVUT, předseda Československé společnosti pro sluneční energii
Přednáška ke stažení          Záznam přednášky


16:10 – 16:35 Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ
Jiří Kalina, technik oddělení projektů Regulus, spol. s r.o.
 
 
Dotazy k dotačnímu programu Nová zelená úsporám         


STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

          

Hlavní mediální partner:

 

ODBORNÝ PARTNER

 

Mediální partneři

        Dřevostavby online                   

 

Organizátor konference: Ing. Ivana Duchoňová, Marketingové poradenství, tel.:+420 727 822 795, email: ivana.duchon@gmail.com