Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové formuláře k autorizaci

Nové formuláře k autorizaci

Od září 2022 se budou na oblastních kancelářích ČKAIT přijímat již jen nové formuláře.

28. 07. 2022