Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové mapové a geografické podklady pro projektování - webinář

Nové mapové a geografické podklady pro projektování - webinář

Anotace: Realizace stavebních záměrů a záměrů rozvoje území a krajiny se v současné době dostaly do popředí pozornosti celé české společnosti. S cílem zrychlení procesů územního plánování a stavebních řízení je připravován v gesci Ministerstva pro místní rozvoj nový stavební zákon, přičemž základním prostředkem pro dosažení zrychlení procesů je jejich digitalizace, respektive výstavba informačních a řídících systémů umožňujících dálkový přístup k informacím a řešení jednotlivých agend pomocí dálkového přístupu k agentovým informačním systémům. Cílem webináře je informovat o nových mapových a geografických podkladech vytvářených v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ve veřejném zájmu a ve prospěch projekčních činností na úseku územního plánování a ve výstavbě.

Program

13:00-13:10 - Zahájení webináře

13:10-13:20 - Přehled vybrané legislativy

13:20-13:30 - Geodetické referenční systémy – základ standardizace

13:30-14:00 - Typy geografických a mapových podkladů – formáty dat

14:00-14:30 - Webové služby – digitální poskytování dat

14:30-14:45 - Přestávka

14:45-15:00 - Ortofoto České republiky

15:00-15:15 - Státní mapová díla

15:15-15:45 - Základní báze geografických dat České republiky polohopis

15:45-16:00 - Základní báze geografických dat České republiky výškopis

16:00-16:30 - Digitální technická mapa krajů, digitální mapa veřejné správy

16:20-16:30 - Národní portál územního plánování, Portál stavebníka, Geoportál ČÚZK

16:30-16:50 - Diskuse

17:00 - Závěr webináře

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu

ORGANIZACE:
Oblastní kancelář Plzeň - Hana Hričinová, plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Oblastní kancelář Plzeň - Hana Hričinová, plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TERMÍN KONÁNÍ:
17. 03. 2021 od 13 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT, je ohodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email dva dny před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 03. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit

Termín
Celková kapacita
300