Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nově na PROFESISu

Nově na PROFESISu

V měsíci dubnu jsme rozšířili systém PROFESIS v části Dokumenty ČKAIT o dvě informační rubriky. Dokumenty obou rubrik uveřejňujeme ve formátu PDF 1x měsíčně:

  • Rubrika Právní informace (PI) přináší přehledy právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů týkající se výkonu činnosti autorizovaných osob.
  • Rubrika Informace o technických normách (IN) sleduje vývoj technické normalizace ve stavebním oboru. Zdrojem informací je Věstník ÚNMZ. 

Sledujte Aktuality PROFESISu! Uveřejňujeme v nich nejen informace o novinkách systému, ale také informace o nových právních předpisech ve Sbírce zákonů, nových metodikách a jiných dokumentech veřejné správy a další informace ze stavebnictví.

Více: profesis.ckait.cz