Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nové trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou-seminář

Nové trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou-seminář

Přednáší: Ing. Pavel Seidl (Wavin Technický poradce, SW, CAD, BIM/Revit Specialist) a Ondřej Jelínek (produktový manažer na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou).
Datum konání: 14.10.2021
Čas konání: 13.00 - 17.00 hod.
Místo konání: mimořádně ve třídě U37 – 3.patro, SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice
Pro vstup do školy využijte žákovský vchod (ulice Klavíkova), vchod bude otevřen.

Anotace: Problematika vsakování a retence dešťových vod se i vzhledem k platné legislativě stala nezbytnou. Téma nabývá na stále větší důležitosti vzhledem k současným klimatickým podmínkám, kdy se střídají extrémní sucha s přívalovými dešti. Wavin má v dané problematice dlouholeté zkušenosti, jak teoretické (podílíme se na normotvorbě), tak i praktické, v podobě mnoha realizovaných projektů jak v ČR, tak i v zahraničí. Cílem semináře bude celou problematiku racionálně, ale i kriticky popsat a předložit posluchačům možná řešení.

Program:

  1. Uvedení do problematiky, analýza současných klimatických podmínek.
  2. Současný legislativní rámec uvedené problematiky, s akcentem na normu ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
  3. Správný návrh vsakovacího či retenčního objektu.
  4. Produkty a novinky ve výrobním programu firmy Wavin.
  5. Zkušenosti z realizovaných projektů – jak ANO a jak NE.
  6. SW nástroj pro návrh vsakovacích a retenčních objektů.
  7. Závěr – diskuze, výměna zkušeností.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Pozn.: Možnost přihlášení do 6.10.2021. Seminář se bude konat za účasti min. 15 osob. V opačném případě budeme hledat náhradní termín pro realizaci webináře.

Termín
Celková kapacita
40
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 5
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102536 Ing. Bohdana Merunková
2 0101680 Irena Randusová
3 0102440 Miroslav Kohl
4 0400267 Ing. Karel Kotyza
5 0102323 Ing. Jiří Kaška
6 0102584 Ing. Štěpán Trajer
7 0102654 Ing. Vladimír Jinšík
8 0102573 Ing. Ondřej Balihar
9 0100688 Adolf Hřebík
10 0102659 Ing. Vladimír Augsten
11 0100937 Jiří Borovka
12 0100859 Ing. Vladislav Vaněk
13 1005561 Ing. Jan Jelínek
14 0008940 Ing. Miloslava Melounová
15 0002069 Zdeňka Fialová
16 1006187 Mgr. Tomáš Minařík
17 0101553 Ing. Romana Pouzarová
18 1006093 Ing. Bořivoj Smaženka
19 1104064 Ing. Jiří Lichota
20 0008245 Ing. Jiří Jandera
21 0602692 Ing. Stanislav Janda
22 1200167 Ing. Petr Horčička
23 1003636 Ing. Vladimír Fouček
24 0102299 Ing. Michal Šedivý
25 0102015 Ing. Martin Hejl
26 1003575 Ing. Josef Novotný
27 1006095 Ing. Milan Mitrič
28 0102534 Ing. David Holzer
29 0101599 Ing. Pavel Štěpán
30 0101867 Miroslav Borovanský
31 0101714 Pavel Rampas
32 0201221 Radek Vrhel
33 0012916 Ing. Petr Šandera
34 0014322 Ing. Jakub Horner
35 0001702 Ing. Pavel Suk