Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nově v PROFESISu – podklady k panelovým soustavám

Nově v PROFESISu – podklady k panelovým soustavám

Zveřejnili jsme další pomůcky z řady komplexní regenerace panelových soustav v systému PROFESIS! Naleznete je ve složce Různé, pod č. 1.

Jedná se o tyto novinky:

  • Komplexní regenerace stavební soustavy HK (R 1.7) – rozděleno na dvě části
    • Část I. Regenerace nosné konstrukce panelových domů realizovaných stavební soustavou HK (mechanická odolnost a stabilita) (R 1.7.1)
    • Část II. Požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost stavby při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana (R 1.7.2)
  • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy Larsen-Nielsen (R 1.8)
  • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy VVÚ ETA (R 1.9)

 

Připomínáme, že pro vás průběžně zpracováváme Právní informace a Informace o technických normách.