Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela stavebního zákona zveřejněna ve Sbírce zákonů 31. 7. 2017

Novela stavebního zákona zveřejněna ve Sbírce zákonů 31. 7. 2017

Novela stavebního zákona byla ve Sbírce zákonů zveřejněna v částce č. 82 pod zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Příloha - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo viz níže.

Konsolidované (úplné znění) bude autorizovaným osobám přístupné na PROFESIS on line od 7. 8. 2017.

31. 07. 2017