Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Novela vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 350/2012 Sb. vyhláškou č. 62 ze dne 28. února 2013 změnu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

18. 03. 2013