Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně návazné legislativy současný stav - zrušeno

Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně návazné legislativy současný stav - zrušeno

Přednáška zrušena!!!
Vzhledem k tomu, že nebyly projednány prováděcí předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb., bylo by pořádání přednášky Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně navazujících právních předpisů bylo předčasné a proto se přednáška ruší. Problematiku budeme sledovat a jakmile bude možné přednášku uskutečnit, budeme Vás informovat.

Termín