Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně návazné legislativy - současný stav - zrušeno

Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně návazné legislativy - současný stav - zrušeno

!!!PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!!!

Pozvánka na přednášku pořádanou OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové

NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 Sb. VČETNĚ NÁVAZNÉ LEGISLATIVY SOUČASNÝ STAV 

která se koná v pondělí dne 7. prosince 2020 od 14.30 hod. 

v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra,

Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0

Přednáší

Ing. Věra Sytařová

energetický specialista

AO v oboru pozemní stavby a energetické auditorství

 

Stručná anotace

Nejdůležitější změny z pohledu projektanta a energetického specialisty při navrhování staveb

 a zpracování energetických dokumentů

 

Přednáška je ohodnocena 1 kreditním bodem

Vstup zdarma!

Termín