Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novela zákona o elektronických komunikacích zákonem 374/2021 - seminář

Novela zákona o elektronických komunikacích zákonem 374/2021 - seminář

Novela zákona o elektronických komunikacích zákonem 374/2021 z převážné části účinná od 1.1.2022

Přednášející: Ing. Jiří Kliner, Michal Manhart

Anotace: Seznámení se změnami Zákona o elektronických komunikací, které jsou účinné od 1.1.2022 a týkají se rozšíření služeb EK, změn v povinnostech podnikatelů v EK, regulace, bezpečnosti sítí a služeb, zjednodušení výstavby a budování sítí EK.

Program:

  1. Úvod do problematiky
  2. Změny v definicích, rozšíření služeb EK, regulace
  3. Rozvoj digitálního rozhlasového vysílání
  4. Informační povinnosti poskytovatelů služeb EK vůči zákazníkům
  5. Zjednodušení výstavby a budování sítí EK

Diskuze – závěrečné shrnutí

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 3.5. 2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 03052022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 60
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013266 Tomáš Sucháček
2 0011967 Zuzana Baláčková
3 0011960 Ing. Vilém Řechtáček
4 0013680 Ing. Jan Jacko
5 0003793 Ing. Pavel Dražďák
6 0000101 doc. Ing. Petr Šrytr CSc.
7 0012015 Ing. Richard Montag
8 0010276 Ing. Jan Vybíral